ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต 3 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 84.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 60.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน