ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 24.50 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 13.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 13 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 13 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 12.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 11 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 7 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 5 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน