ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 33 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 23 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 22 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป. ลำปาง เขต 3 21 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 18 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 18 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 17 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 17 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 16 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 14 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 14 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 13 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 9 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 5 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 5 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน