ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต 3 77.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป. ลำปาง เขต 3 75.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน