หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 27 46 40
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 24 66 39
3 005 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 34 64 39
4 006 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 45 70 56
5 007 โรงเรียนบ้านกล้วย 27 67 41
6 008 โรงเรียนบ้านก่อ 34 75 47
7 009 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 32 56 45
8 010 โรงเรียนบ้านขาม 10 25 19
9 013 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 6 9 6
10 012 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 3 2
11 015 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 14 17 16
12 014 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 33 63 47
13 016 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
14 017 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 25 45 37
15 019 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 17 30 21
16 021 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 9 8
17 024 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 7 22 12
18 026 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 4 7 3
19 027 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 6 12 7
20 028 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 6 12 9
21 030 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 10 13 13
22 029 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 14 29 21
23 025 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 15 32 22
24 031 โรงเรียนบ้านนางาม 4 9 6
25 032 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 4 6 5
26 033 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 17 25 20
27 034 โรงเรียนบ้านปงคอบ 12 31 21
28 035 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 25 13
29 037 โรงเรียนบ้านปางดะ 6 7 7
30 038 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 4 6 5
31 039 โรงเรียนบ้านป่าเหว 29 64 44
32 036 โรงเรียนบ้านป่าแขม 8 20 15
33 058 โรงเรียนบ้านวังมน 5 11 6
34 057 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 19 31 20
35 059 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 31 68 44
36 060 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 22 34 30
37 061 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 11 24 14
38 062 โรงเรียนบ้านสบลี 19 36 27
39 063 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12 23 17
40 064 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 21 33 28
41 065 โรงเรียนบ้านสาแพะ 12 25 18
42 066 โรงเรียนบ้านหนองกอก 0 0 0
43 067 โรงเรียนบ้านหนองนาว 13 18 15
44 069 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 7 5
45 070 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 24 32 28
46 071 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 7 6
47 072 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 6 9 8
48 077 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 6 9 7
49 040 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 16 38 26
50 044 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 10 22 16
51 056 โรงเรียนบ้านเลาสู 5 10 7
52 041 โรงเรียนบ้านแป้น 19 26 23
53 042 โรงเรียนบ้านแพะ 24 42 27
54 048 โรงเรียนบ้านแม่พริก 11 17 12
55 049 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 1 3 2
56 051 โรงเรียนบ้านแม่สุก 12 18 16
57 053 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 21 38 31
58 052 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 14 27 22
59 054 โรงเรียนบ้านแม่หีด 4 7 6
60 047 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 8 15 8
61 050 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 5 13 9
62 046 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 6 10 7
63 073 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 16 25 19
64 074 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 11 25 18
65 075 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13 33 19
66 076 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 12 19 17
67 055 โรงเรียนบ้านไร่ 15 24 19
68 080 โรงเรียนผาช่อวิทยา 48 89 44
69 082 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 38 112 56
70 084 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 12 19 11
71 085 โรงเรียนวังทองวิทยา 23 33 30
72 083 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 38 65 52
73 086 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 26 38 31
74 092 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 28 55 39
75 090 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 24 49 33
76 091 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 33 82 45
77 089 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 43 138 73
78 087 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 46 114 75
79 001 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 63 136 90
80 002 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 40 67 57
81 081 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 60 122 81
รวม 1443 2863 1980
4843

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]