สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 39 3 1 0 43
2 อนุบาลเสริมงาม 26 3 1 1 30
3 นายางวิทยา 15 4 5 1 24
4 ทองทิพย์วิทยา 15 0 1 0 16
5 วังพร้าววิทยา 14 6 1 2 21
6 แม่พุหอรบวิทยา 14 1 1 0 16
7 แม่เชียงรายวิทยา 13 4 0 0 17
8 ห้วยแก้ววิทยา 13 0 0 0 13
9 ชุมชนบ้านจัววิทยา 12 4 1 0 17
10 ต้นธงวิทยา 12 4 0 0 16
11 อ้อมอารีพิทยา 12 2 2 1 16
12 ผาปังวิทยา 12 2 0 0 14
13 สันโป่งวิทยา 11 4 1 1 16
14 ศรีลังกาวิทยา 11 2 3 1 16
15 อนุบาลแม่พริก 11 2 1 2 14
16 บ้านหลุก 10 1 0 0 11
17 แม่ถอดวิทยา 9 1 0 0 10
18 เสริมขวาวิทยา 9 0 0 2 9
19 อนุบาลเถิน 8 2 0 0 10
20 บ้านป่าตาล 8 1 1 0 10
21 บ้านปางอ้า 8 0 1 0 9
22 บ้านเด่น 8 0 0 0 8
23 ห้วยขี้นกวิทยา 7 3 2 0 12
24 ศาลาวิทยา 7 2 1 1 10
25 ป่าตันวิทยา 7 2 1 0 10
26 ชุมชนบ้านทุ่ง 7 1 1 0 9
27 บ้านนาแก้วประชารัฐ 7 1 0 0 8
28 บ้านแม่พริกบน 7 0 0 1 7
29 อนุบาลแม่ทะ 7 0 0 0 7
30 อนุบาลสบปราบ 6 2 0 2 8
31 แสลมวิทยา 6 0 1 0 7
32 วังหินวิทยา 6 0 0 0 6
33 บ้านเหล่า 6 0 0 0 6
34 บ้านแม่ทะ 5 1 0 0 6
35 ห้วยมะเกลือวิทยา 5 1 0 0 6
36 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 5 0 0 0 5
37 กิ่วประชาวิทยา 4 2 1 0 7
38 สบต๋ำวิทยา 4 2 0 0 6
39 บ้านสามขา 4 1 1 0 6
40 บ้านสะเลียมหวาน 4 1 0 0 5
41 แม่มอกวิทยา 4 1 0 0 5
42 สุนทรศึกษา 4 1 0 0 5
43 บ้านอ้อวิทยา 4 0 1 0 5
44 แม่วะวิทยา 4 0 0 0 4
45 บ้านท่าเกวียน 4 0 0 0 4
46 บ้านไหล่หิน 4 0 0 0 4
47 วัดสบแม่ทำ 3 1 0 1 4
48 บ้านสองแควใต้ 3 1 0 0 4
49 บ้านน้ำโทก-หัวดง 3 0 1 0 4
50 บ้านแม่กัวะ 3 0 1 0 4
51 บ้านสมัย 3 0 0 0 3
52 นาครัวประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
53 นาบ้านไร่วิทยา 3 0 0 0 3
54 บ้านทุ่งขาม 3 0 0 0 3
55 บ้านน้ำหลง 3 0 0 0 3
56 บ้านปงแพ่ง 3 0 0 0 3
57 บ้านนาคต 3 0 0 0 3
58 บ้านปงกา 3 0 0 0 3
59 ชุมชนบ้านท่าแหน 2 1 1 0 4
60 วัดนาแก้ว 2 1 0 0 3
61 ชุมชนบ้านมั่ว 2 1 0 0 3
62 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 0 0 3
63 บ้านนาเบี้ย 2 0 0 0 2
64 บ้านเวียง 2 0 0 0 2
65 บ้านแม่ทาน 2 0 0 0 2
66 ปางกุ่มวิทยา 2 0 0 0 2
67 บ้านทุ่งต๋ำ 2 0 0 0 2
68 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 0 0 0 2
69 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 0 0 0 2
70 บ้านแม่ตั๋ง 2 0 0 0 2
71 วัดนาเอี้ยง 2 0 0 0 2
72 บ้านนาดง 2 0 0 0 2
73 ชุมชนบ้านแม่ปุ 2 0 0 0 2
74 บ้านผาแมว 2 0 0 0 2
75 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 2 0 0 3
76 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 1 1 1 1 3
77 ล้อมแรดวิทยา 1 1 0 0 2
78 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 1 0 0 2
79 บ้านวังยาว 1 1 0 0 2
80 บ้านท่าช้าง 1 0 0 0 1
81 บ้านหลวง 1 0 0 0 1
82 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 0 0 1
83 วัดสาแล 1 0 0 0 1
84 บ้านท่าผา 1 0 0 0 1
85 บ้านหัวน้ำ 1 0 0 0 1
86 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
87 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 1 0 0 0 1
88 บ้านแม่เลียง 1 0 0 0 1
89 บ้านแม่ต๋ำ 1 0 0 0 1
90 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0 0 1
91 อักษรศิลป์ 1 0 0 0 1
92 บ้านจอมปิง 1 0 0 0 1
93 บ้านดอนธรรม 1 0 0 0 1
94 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
95 บ้านแม่ผึ้ง 0 2 0 0 2
96 บ้านหนองถ้อย 0 1 1 0 2
97 บ้านบอม 0 1 1 0 2
98 บ้านนาต๋ม 0 1 0 1 1
99 บ้านแก่น 0 1 0 0 1
100 บ้านแม่ปุง 0 1 0 0 1
101 บ้านท่า 0 1 0 0 1
102 เพ็ญจิตตพงษ์ 0 1 0 0 1
103 เสริมซ้ายวิทยา 0 1 0 0 1
104 ไตรมิตรสามัคคี 0 1 0 0 1
105 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 1 0 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 0 0 0 2 0
107 บ้านน้ำดิบ 0 0 0 1 0
รวม 506 90 36 21 653