หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป. ลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์วรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทองทิพย์วิทยา รับลงทะเบียน ประมวลผล และรายงานการแข่งขัน  
2 นางธัญลักษณ์ เมธาวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านป่าตาล รับลงทะเบียน ประมวลผล และรายงานการแข่งขัน  
3 นางสาวจีระพรรณ จวรรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเวียง รับลงทะเบียน ประมวลผล และรายงานการแข่งขัน  
4 นางสาวกัญญ์ญาณัฐ มีธรรม ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา รับลงทะเบียน ประมวลผล และรายงานการแข่งขัน  
5 นางสาวศิริพร ศรีใจยา ธุรการโรงเรียนวัดนาแก้ว รับลงทะเบียน ประมวลผล และรายงานการแข่งขัน  
6 นางสาวกัญญ์พัสวี ต้าวอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันโป่งวิทยา รับลงทะเบียน ประมวลผล และรายงานการแข่งขัน  
7 นางนรีกานต์ มิ่งเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนป่าตันวิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
8 นางนันท์นภัส ต๊ะสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนายางวิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
9 นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนผาปังวิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
10 นายเอกชัย จันทราช ครูโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
11 นางสาวสุจิตรา ดวงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
12 นันท์นภัส ต๊ะสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนายางวิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
13 นางสาววราภรณ์ มณีอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
14 กัญญ์ญาณัฐ มีธธรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา รับลงทะเบียน ประเมินผล และรายงานผลการแข่งขัน  
15 นายนพปฏล จิรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัฒนา คณะกรรมการบริหารข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]