หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 50 45 91.84% 3 6.12% 1 2.04% 0 0% 49
2 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 44 36 87.8% 3 7.32% 1 2.44% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนผาปังวิทยา 22 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
4 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
5 โรงเรียนนายางวิทยา 27 16 61.54% 4 15.38% 5 19.23% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 23 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
7 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านเด่น 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
9 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 20 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
12 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 19 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
14 โรงเรียนต้นธงวิทยา 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนบ้านป่าตาล 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านหลุก 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านปางอ้า 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 12 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
22 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนศาลาวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนแสลมวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนป่าตันวิทยา 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านเหล่า 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
36 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนวังหินวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านสามขา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนสุนทรศึกษา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนแม่วะวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
55 โรงเรียนบ้านสมัย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านนาคต 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านปงกา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านนาดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดนาแก้ว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านผาแมว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านเวียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดสาแล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านจอมปิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านท่าผา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านแม่เลียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนอักษรศิลป์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านบอม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านวัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านแก่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านแม่ปุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]