หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป. ลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารบุษราคัม ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้อง ป.3-ป.4 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารบุษราคัม ชั้น ป.4-6 ห้อง ชั้น ป.3-ป.4 5 ก.ย. 2559 12.00 - 16.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารบุษราคัม ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3-ป.4 6 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารบุษราคัม ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.2 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารบุษราคัม ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.2 5 ก.ย. 2559 12.00 - 16.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารบุษราคัม ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.2 6 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) รัฐอุปถัมภ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) รัฐอุปถัมภ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป. ลำปาง เขต 2 ห้องประชุม 1 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สพป. ลำปาง เขต 2 ห้องประชุม 1 5 ก.ย. 2559 12.00 - 16.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารมรกต ห้อง ป.5 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารมรกต ห้อง ป.5 5 ก.ย. 2559 12.00 - 16.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารมรกต ห้อง ป.5 6 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องจริยธรรม 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องจริยธรรม 5 ก.ย. 2559 12.00 - 16.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง จริยธรรม 6 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา ห้องอาเซียน ห้อง ห้องอาเซียน 5 ก.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา ห้องอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]