หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป. ลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.4 6 ก.ย. 2559 9.00-11.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.6 6 ก.ย. 2559 9.00-11.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารศรีสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารศรีสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง ป.2 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง ป.3 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารบานบุรี ชั้น 1 ห้อง ้เวทีใต้ถุนอาคาร 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารบานบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.5 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ป.1 6 ก.ย. 2559 9.00-12.00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา หอประชุม 5 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
16 791 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ห้องประชุม ชั้น 1 5 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กิจกรรมเสริม แข่งขันในระดับเขตพื้นที่เท่านั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]