หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง นางสาวณัชชา ถาวร   0808539859
2 สพป. ลำปาง เขต 2 อ.เกาะคา จ.ลำปาง นางสาวพิลาวรรณ หอระดี   0861876579
3 โรงเรียนบ้านท่าผา นางสาววาสนา บุญญประภา   0817068430
4 โรงเรียนวังพร้าววิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ปาณิศา คมนัย   0843706065
5 โรงเรียนศาลาวิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายพงษ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์   0979214624
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.เกาะคา จ.ลำปาง นางปาณิศา คมนัย   0843706065

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]