สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 29 20 10 5 59
2 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 27 4 1 0 32
3 กอรวกพิทยาสรรค์ 24 17 2 6 43
4 วัดหลวงวิทยา 23 15 8 6 46
5 อนุบาลห้างฉัตร 23 10 1 4 34
6 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 22 15 6 5 43
7 บ้านปงสนุก 22 4 1 2 27
8 แม่ก๋งวิทยา 16 8 6 2 30
9 พิชัยวิทยา 16 2 3 1 21
10 เมืองยาววิทยา 14 14 9 3 37
11 สบป้าดวิทยา 14 9 4 2 27
12 บ้านแม่ตีบ 13 2 4 8 19
13 สบเมาะวิทยา 11 9 2 1 22
14 บ้านอ้อน 10 11 3 0 24
15 แม่ฮ่างวิทยา 10 9 3 1 22
16 บ้านบ่อห้อ 10 9 2 1 21
17 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 10 8 3 4 21
18 บ้านสบพลึง 10 7 5 2 22
19 อัสสัมชัญลำปาง 10 5 0 0 15
20 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 9 7 6 4 22
21 ชุมชนบ้านสันกำแพง 9 2 3 2 14
22 บ้านทุ่งกล้วย 9 2 0 0 11
23 ดอนไชยวิทยา 9 1 0 1 10
24 ไทยรัฐวิทยา 85 8 5 8 0 21
25 วอแก้ววิทยา 8 3 0 1 11
26 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 7 10 6 4 23
27 บ้านทุ่งหก 7 5 0 1 12
28 บ้านปงสนุก 7 1 1 0 9
29 วัดน้ำโท้ง 6 9 3 0 18
30 วัดหลวงวิทยา 6 3 0 0 9
31 วัดพระเจ้านั่งแท่น 6 2 0 0 8
32 บ้านเหล่า 5 5 5 4 15
33 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 5 1 1 0 7
34 ทุ่งฝางวิทยา 4 10 6 3 20
35 ทุ่งหนองขามวิทยา 4 6 2 3 12
36 วัดสบจาง 4 3 2 3 9
37 บ้านสัน 4 3 1 1 8
38 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 4 3 1 0 8
39 พินิจวิทยา 4 3 0 4 7
40 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 4 1 0 0 5
41 ผาแดงวิทยา 3 6 2 1 11
42 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 3 4 1 0 8
43 วัดบ้านแขม 3 2 2 1 7
44 บ้านสันทราย 3 2 0 0 5
45 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 3 1 1 0 5
46 บ้านหมากหัววัง 3 0 1 0 4
47 ประชาวิทย์ 3 0 1 0 4
48 ไตรภพวิทยา 3 0 0 1 3
49 บ้านปันง้าว 2 5 0 3 7
50 บ้านนาแช่ 2 4 2 2 8
51 ธงชัยวิทยา 2 4 1 0 7
52 บ้านโป่งขวาก 2 4 0 1 6
53 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 2 4 0 1 6
54 บ้านทรายมูล 2 4 0 0 6
55 วัดเสด็จ 2 3 0 0 5
56 บ้านทาน 2 3 0 0 5
57 สบมายสามัคคีวิทยา 2 2 1 4 5
58 แม่แป้นวิทยา 2 2 0 2 4
59 ชุมชนบ้านทราย 2 2 0 1 4
60 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 2 2 0 1 4
61 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 2 0 0 4
62 บ้านแม่ส้าน 2 2 0 0 4
63 วัดเสด็จ 2 1 2 1 5
64 วัดบ้านสัก 2 1 1 0 4
65 สบเมาะวิทยา 2 1 0 1 3
66 อรุโณทัย 2 1 0 0 3
67 แม่ก๋งวิทยา 2 1 0 0 3
68 บ้านปงวัง 2 1 0 0 3
69 ลำปางวิทยา 2 1 0 0 3
70 บ้านแม่งาวใต้ 2 0 0 3 2
71 บ้านกาศเมฆ 2 0 0 2 2
72 บ้านจำค่า 2 0 0 0 2
73 บ้านจำปุย 2 0 0 0 2
74 บ้านทุ่งกล้วย 2 0 0 0 2
75 เมืองยาววิทยา 2 0 0 0 2
76 ชุมชนบ้านสันกำแพง 2 0 0 0 2
77 บ้านหมากหัววัง 2 0 0 0 2
78 บ้านห้วยอูน 1 3 0 1 4
79 บ้านปงยางคก 1 3 0 0 4
80 วัดน้ำโท้ง 1 3 0 0 4
81 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1 2 1 1 4
82 บ้านศรีหมวดเกล้า 1 2 1 1 4
83 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1 2 1 0 4
84 วัดบ้านแขม 1 2 1 0 4
85 บ้านแม่อาง 1 2 1 0 4
86 บ้านแม่จาง 1 2 0 0 3
87 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 2 0 0 3
88 ชุมชนบ้านแหง 1 2 0 0 3
89 บ้านงิ้วงาม 1 2 0 0 3
90 บ้านบุญนาค 1 2 0 0 3
91 บ้านทุ่ง 1 1 1 1 3
92 วัดหัวฝาย 1 1 1 0 3
93 บ้านสบค่อม 1 1 0 1 2
94 บ้านแม่เฟือง 1 1 0 0 2
95 วิชชานารี 1 1 0 0 2
96 ปงวัง 1 1 0 0 2
97 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 2 1 3
98 ธงชัยวิทยา 1 0 2 0 3
99 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 0 1 0 2
100 วัดค่ากลาง 1 0 1 0 2
101 บ้านแม่เฟือง 1 0 0 2 1
102 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1 0 0 0 1
103 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1 0 0 0 1
104 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 0 1
105 บ้านทุ่งหก 1 0 0 0 1
106 บ้านนาแช่ 1 0 0 0 1
107 บ้านหลวงใต้ 1 0 0 0 1
108 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 0 1
109 เวียงหงส์ล้านนา 1 0 0 0 1
110 วัดท่าสี 1 0 0 0 1
111 สบมายสามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
112 บ้านบ่อห้อ 1 0 0 0 1
113 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 0 0 0 1
114 บ้านปงแท่น 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยอูน 1 0 0 0 1
116 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
117 ผาแดงวิทยา 1 0 0 0 1
118 วัดทุ่งโจ้ 1 0 0 0 1
119 อนุบาลห้างฉัตร 1 0 0 0 1
120 มัธยมวิทยา 0 2 1 1 3
121 บ้านวังตม 0 2 0 1 2
122 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 2 0 1 2
123 สมฤทัยวิทยา 0 2 0 0 2
124 บ้านโทกหัวช้าง 0 2 0 0 2
125 บ้านจำค่า 0 2 0 0 2
126 บ้านหัวทุ่ง 0 1 2 0 3
127 บ้านนาสัก 0 1 2 0 3
128 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 1 1 1 2
129 สบพลึง 0 1 0 1 1
130 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 1 0 1 1
131 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1 1
132 กอรวกพิทยาสรรค์ 0 1 0 0 1
133 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 1 0 0 1
134 บ้านท่าโทก 0 1 0 0 1
135 บ้านยางอ้อย 0 1 0 0 1
136 บ้านสำเภา 0 1 0 0 1
137 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 0 1
138 บ้านโป่งขวาก 0 1 0 0 1
139 พิชัยวิทยา 0 1 0 0 1
140 วัดบ้านแลง 0 1 0 0 1
141 วัดบ้านฮ่อง 0 0 2 2 2
142 บ้านสบเติ๋น 0 0 1 1 1
143 บ้านแม่ตีบ 0 0 1 0 1
144 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 0 1 0
145 บ้านจำปุย 0 0 0 1 0
146 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 1 0
147 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 1 0
148 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 0
149 บ้านกาด 0 0 0 0 0
150 บ้านดอนหัววัง (เรียนรวมอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0 0 0
151 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 0
152 บ้านสัน 0 0 0 0 0
153 บ้านหวด 0 0 0 0 0
154 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0
รวม 567 390 156 131 1,113