สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 20 5 3 28 27 4 1 0 32
2 บ้านปงสนุก 19 2 1 22 22 4 1 2 27
3 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 13 14 5 32 29 20 10 5 59
4 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 8 10 8 26 22 15 6 5 43
5 กอรวกพิทยาสรรค์ 8 7 7 22 24 17 2 6 43
6 พิชัยวิทยา 6 3 4 13 16 2 3 1 21
7 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 6 0 5 11 9 7 6 4 22
8 สบป้าดวิทยา 5 4 1 10 14 9 4 2 27
9 วัดพระเจ้านั่งแท่น 5 1 0 6 6 2 0 0 8
10 วอแก้ววิทยา 5 0 0 5 8 3 0 1 11
11 อนุบาลห้างฉัตร 4 10 8 22 23 10 1 4 34
12 วัดหลวงวิทยา 4 7 8 19 23 15 8 6 46
13 บ้านแม่ตีบ 4 5 3 12 13 2 4 8 19
14 สบเมาะวิทยา 4 5 3 12 11 9 2 1 22
15 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 4 3 3 10 7 10 6 4 23
16 บ้านปงสนุก 4 1 2 7 7 1 1 0 9
17 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 4 0 0 4 5 1 1 0 7
18 แม่ก๋งวิทยา 3 7 5 15 16 8 6 2 30
19 อัสสัมชัญลำปาง 3 7 1 11 10 5 0 0 15
20 บ้านสบพลึง 3 3 2 8 10 7 5 2 22
21 เมืองยาววิทยา 3 2 5 10 14 14 9 3 37
22 บ้านอ้อน 3 2 1 6 10 11 3 0 24
23 พินิจวิทยา 3 1 2 6 4 3 0 4 7
24 บ้านทุ่งหก 3 1 0 4 7 5 0 1 12
25 ดอนไชยวิทยา 2 3 4 9 9 1 0 1 10
26 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 3 7 9 2 0 0 11
27 บ้านบ่อห้อ 2 2 2 6 10 9 2 1 21
28 ทุ่งฝางวิทยา 2 2 1 5 4 10 6 3 20
29 ธงชัยวิทยา 2 2 1 5 2 4 1 0 7
30 แม่ฮ่างวิทยา 2 1 4 7 10 9 3 1 22
31 ไทยรัฐวิทยา 85 2 1 1 4 8 5 8 0 21
32 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 2 1 1 4 1 2 1 0 4
33 บ้านสัน 2 0 1 3 4 3 1 1 8
34 วัดเสด็จ 2 0 1 3 2 3 0 0 5
35 บ้านหมากหัววัง 2 0 0 2 3 0 1 0 4
36 บ้านจำค่า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 4 2 7 10 8 3 4 21
38 วัดหลวงวิทยา 1 4 2 7 6 3 0 0 9
39 บ้านเหล่า 1 4 2 7 5 5 5 4 15
40 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1 3 0 4 4 3 1 0 8
41 ไตรภพวิทยา 1 2 1 4 3 0 0 1 3
42 ชุมชนบ้านสันกำแพง 1 1 3 5 9 2 3 2 14
43 วัดบ้านแขม 1 1 1 3 3 2 2 1 7
44 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1 1 0 2 2 2 0 0 4
45 วัดบ้านสัก 1 1 0 2 2 1 1 0 4
46 บ้านจำปุย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านสันทราย 1 0 2 3 3 2 0 0 5
48 ประชาวิทย์ 1 0 2 3 3 0 1 0 4
49 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 1 2 4 1 0 0 5
50 สบเมาะวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 1 3
51 บ้านกาศเมฆ 1 0 1 2 2 0 0 2 2
52 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
53 บ้านนาแช่ 1 0 0 1 2 4 2 2 8
54 บ้านโป่งขวาก 1 0 0 1 2 4 0 1 6
55 บ้านแม่งาวใต้ 1 0 0 1 2 0 0 3 2
56 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1 0 0 1 1 2 1 1 4
57 วัดบ้านแขม 1 0 0 1 1 2 1 0 4
58 บ้านแม่จาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
59 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 บ้านสบค่อม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
61 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 2 1 3
62 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
63 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 สมฤทัยวิทยา 1 0 0 1 0 2 0 0 2
67 วัดน้ำโท้ง 0 4 0 4 6 9 3 0 18
68 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 0 3 1 4 3 4 1 0 8
69 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 2 2 4 4 6 2 3 12
70 ผาแดงวิทยา 0 1 2 3 3 6 2 1 11
71 บ้านปันง้าว 0 1 1 2 2 5 0 3 7
72 ชุมชนบ้านทราย 0 1 1 2 2 2 0 1 4
73 บ้านปงยางคก 0 1 1 2 1 3 0 0 4
74 วัดน้ำโท้ง 0 1 1 2 1 3 0 0 4
75 บ้านทาน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
76 สบมายสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 4 5
77 บ้านแม่ส้าน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
79 วัดหัวฝาย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 บ้านแม่เฟือง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 วิชชานารี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่เฟือง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
83 บ้านทุ่งหก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านนาแช่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านหลวงใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 เวียงหงส์ล้านนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 กอรวกพิทยาสรรค์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
89 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 1 0 1 0 0 0 1 0
90 บ้านทรายมูล 0 0 2 2 2 4 0 0 6
91 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 0 0 2 2 2 2 0 1 4
92 วัดสบจาง 0 0 1 1 4 3 2 3 9
93 แม่แป้นวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
94 วัดเสด็จ 0 0 1 1 2 1 2 1 5
95 อรุโณทัย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 แม่ก๋งวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
97 บ้านทุ่งกล้วย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 เมืองยาววิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 ชุมชนบ้านแหง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
100 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
101 วัดท่าสี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 มัธยมวิทยา 0 0 1 1 0 2 1 1 3
104 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 0 0 0 0 2 4 0 1 6
105 บ้านปงวัง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
106 ลำปางวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
107 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านหมากหัววัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 1 3 0 1 4
110 บ้านแม่อาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
111 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 ปงวัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 ธงชัยวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
115 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 บ้านบ่อห้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านปงแท่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 ผาแดงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 อนุบาลห้างฉัตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านวังตม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
125 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
126 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 บ้านจำค่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
129 บ้านนาสัก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
130 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
131 สบพลึง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านท่าโทก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านยางอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านสำเภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านโป่งขวาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 พิชัยวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดบ้านแลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
143 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 บ้านแม่ตีบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านจำปุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 บ้านกาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านดอนหัววัง (เรียนรวมอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 บ้านสัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านหวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 165 139 502 567 390 156 131 1,113