สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 20 5 3 28 27 4 1 0 32
2 บ้านปงสนุก 18 2 1 21 21 4 1 2 26
3 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 12 14 5 31 28 20 10 5 58
4 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 8 10 8 26 22 15 6 5 43
5 กอรวกพิทยาสรรค์ 7 7 5 19 21 17 2 6 40
6 พิชัยวิทยา 6 3 4 13 16 2 3 1 21
7 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 6 0 5 11 9 7 6 4 22
8 สบป้าดวิทยา 5 4 1 10 14 9 4 2 27
9 วอแก้ววิทยา 5 0 0 5 8 3 0 1 11
10 อนุบาลห้างฉัตร 4 10 8 22 23 10 1 4 34
11 วัดหลวงวิทยา 4 7 8 19 23 15 8 6 46
12 สบเมาะวิทยา 4 5 3 12 11 9 2 1 22
13 บ้านแม่ตีบ 4 4 2 10 12 2 3 8 17
14 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 4 3 3 10 7 10 6 4 23
15 แม่ก๋งวิทยา 3 7 5 15 16 8 6 2 30
16 อัสสัมชัญลำปาง 3 7 1 11 10 5 0 0 15
17 บ้านสบพลึง 3 3 1 7 8 6 4 2 18
18 เมืองยาววิทยา 3 2 5 10 14 14 9 3 37
19 บ้านอ้อน 3 2 1 6 10 11 3 0 24
20 พินิจวิทยา 3 1 2 6 4 3 0 4 7
21 ดอนไชยวิทยา 2 3 4 9 9 1 0 1 10
22 บ้านบ่อห้อ 2 2 2 6 9 8 2 1 19
23 ทุ่งฝางวิทยา 2 2 1 5 4 10 6 3 20
24 ธงชัยวิทยา 2 2 1 5 2 4 1 0 7
25 แม่ฮ่างวิทยา 2 1 4 7 10 9 3 1 22
26 บ้านทุ่งกล้วย 2 1 3 6 8 2 0 0 10
27 ไทยรัฐวิทยา 85 2 1 1 4 8 5 8 0 21
28 บ้านทุ่งหก 2 0 0 2 3 4 0 1 7
29 บ้านหมากหัววัง 2 0 0 2 3 0 1 0 4
30 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 4 2 7 10 7 3 4 20
31 บ้านเหล่า 1 4 2 7 5 5 5 4 15
32 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1 3 0 4 4 3 1 0 8
33 ไตรภพวิทยา 1 2 1 4 3 0 0 1 3
34 ชุมชนบ้านสันกำแพง 1 1 3 5 9 2 3 2 14
35 วัดบ้านแขม 1 1 1 3 3 2 2 1 7
36 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1 1 0 2 2 2 0 0 4
37 บ้านสันทราย 1 0 2 3 3 2 0 0 5
38 ประชาวิทย์ 1 0 2 3 3 0 1 0 4
39 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 1 2 4 1 0 0 5
40 บ้านสัน 1 0 1 2 3 3 1 1 7
41 บ้านกาศเมฆ 1 0 1 2 2 0 0 2 2
42 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
43 บ้านนาแช่ 1 0 0 1 2 4 2 2 8
44 บ้านโป่งขวาก 1 0 0 1 2 4 0 1 6
45 บ้านแม่งาวใต้ 1 0 0 1 2 0 0 3 2
46 บ้านแม่จาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
47 บ้านสบค่อม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
48 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 2 1 3
49 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
50 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 สมฤทัยวิทยา 1 0 0 1 0 2 0 0 2
54 วัดน้ำโท้ง 0 4 0 4 6 9 3 0 18
55 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 0 3 1 4 3 4 1 0 8
56 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 2 2 4 4 6 2 3 12
57 ผาแดงวิทยา 0 1 2 3 3 6 2 1 11
58 บ้านปันง้าว 0 1 1 2 2 4 0 3 6
59 ชุมชนบ้านทราย 0 1 1 2 2 2 0 1 4
60 บ้านปงยางคก 0 1 1 2 1 3 0 0 4
61 บ้านทาน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
62 สบมายสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 4 5
63 บ้านแม่ส้าน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
64 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
65 วัดบ้านสัก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
66 วัดหัวฝาย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
67 วิชชานารี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านแม่เฟือง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
69 บ้านหลวงใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 1 0 1 0 0 0 1 0
71 บ้านทรายมูล 0 0 2 2 2 4 0 0 6
72 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 0 0 2 2 2 2 0 1 4
73 วัดสบจาง 0 0 1 1 4 3 2 3 9
74 แม่แป้นวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
75 วัดเสด็จ 0 0 1 1 2 1 2 1 5
76 อรุโณทัย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
78 วัดท่าสี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 มัธยมวิทยา 0 0 1 1 0 2 1 1 3
80 วัดเสด็จ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
81 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 0 0 0 0 2 4 0 1 6
82 บ้านปงวัง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
83 ลำปางวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
84 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 1 3 0 1 4
85 บ้านแม่อาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
86 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
87 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
88 ปงวัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 ธงชัยวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
90 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 บ้านปงแท่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 ผาแดงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านวังตม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
96 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
97 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านจำค่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
100 บ้านนาสัก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
102 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านท่าโทก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านยางอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านสำเภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
110 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
111 บ้านจำปุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านกาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านดอนหัววัง (เรียนรวมอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 บ้านปงสนุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านหวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 เมืองยาววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 167 147 123 437 493 355 148 128 996