หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 51 101 78
2 003 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 6 11 9
3 004 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 0 0 0
4 005 โรงเรียนกอรวกวิทยาสรรค์ 0 0 0
5 006 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 5 12 9
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 1 0 0
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 65 135 90
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 4 4 4
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 0 0 0
11 015 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
12 016 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
13 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 16 28 25
14 018 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 2 2 2
15 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 5 9 7
16 014 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 0
17 019 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 3 3 3
18 020 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 1 1 1
19 022 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 11 19 11
20 024 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 25 39 34
21 025 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0 0 0
22 026 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0 0 0
23 027 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 17 33 22
24 028 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0
25 029 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0
26 034 โรงเรียนธงชัยวิทยา 3 6 4
27 035 โรงเรียนธงชัยวิทยา 0 0 0
28 036 โรงเรียนธงชัยวิทยา 11 28 19
29 037 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 6 17 11
30 038 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 0 0 0
31 039 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 5 16 7
32 040 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 3 4 3
33 041 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 9 18 10
34 042 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
35 043 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
36 044 โรงเรียนบ้านกาด 1 2 1
37 045 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 4 6 5
38 050 โรงเรียนบ้านขุนแหง 0 0 0
39 046 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0
40 047 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0
41 048 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 2 2 2
42 049 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0
43 051 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 3 14 6
44 052 โรงเรียนบ้านจำ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
45 053 โรงเรียนบ้านจำค่า 2 4 4
46 054 โรงเรียนบ้านจำค่า 2 4 4
47 055 โรงเรียนบ้านจำปุย 2 2 2
48 056 โรงเรียนบ้านจำปุย 2 3 2
49 057 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาล ห้างฉัตร) 1 0 0
50 058 โรงเรียนบ้านทรายมูล 6 13 10
51 061 โรงเรียนบ้านทาน 5 10 8
52 063 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 6 5
53 064 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 13 24 19
54 065 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 3 7 5
55 066 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 4 10 7
56 068 โรงเรียนบ้านทุ่งผา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านทุ่งหก) 0 0 0
57 069 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 1 1
58 070 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 0 0 0
59 071 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 15 27 22
60 072 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 8 17 12
61 073 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
62 067 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 0 0 0
63 062 โรงเรียนบ้านท่าล้อ 0 0 0
64 059 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 2 1
65 060 โรงเรียนบ้านท่าโทก 0 0 0
66 078 โรงเรียนบ้านนาสัก 3 10 4
67 076 โรงเรียนบ้านนาแช่ 12 41 22
68 077 โรงเรียนบ้านนาแช่ 1 2 1
69 083 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 7 5
70 082 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0 0 0
71 079 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 25 48 38
72 080 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 3 4 4
73 081 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 0 0 0
74 087 โรงเรียนบ้านปงยางคก 4 2 1
75 088 โรงเรียนบ้านปงวัง 3 6 3
76 089 โรงเรียนบ้านปงวัง 0 0 0
77 090 โรงเรียนบ้านปงสนุก 32 134 65
78 091 โรงเรียนบ้านปงสนุก 11 15 14
79 084 โรงเรียนบ้านปงเตา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยอูน) 0 0 0
80 086 โรงเรียนบ้านปงแท่น 1 5 2
81 085 โรงเรียนบ้านปงใต้ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
82 092 โรงเรียนบ้านปันง้าว 11 19 15
83 093 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1 1 1
84 094 โรงเรียนบ้านปันเต้า 0 0 0
85 095 โรงเรียนบ้านปันเหนือ 0 0 0
86 097 โรงเรียนบ้านปางหละ 0 0 0
87 098 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 1 2 2
88 099 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0
89 100 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0 0 0
90 096 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ 0 0 0
91 104 โรงเรียนบ้านพระบาท 0 0 0
92 105 โรงเรียนบ้านพระบาท 0 0 0
93 122 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 2 2 2
94 123 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 0 0 0
95 126 โรงเรียนบ้านลำปางกลาง 0 0 0
96 125 โรงเรียนบ้านล้อง (เรียนรวมโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา) 0 0 0
97 127 โรงเรียนบ้านวังตม 4 8 6
98 130 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 5 7 7
99 131 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 0
100 132 โรงเรียนบ้านสบค่อม 4 13 7
101 133 โรงเรียนบ้านสบค่อม 0 0 0
102 136 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
103 137 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
104 138 โรงเรียนบ้านสบพลึง 30 85 51
105 139 โรงเรียนบ้านสบพลึง 0 0 0
106 134 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 2 4 3
107 135 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 0 0 0
108 140 โรงเรียนบ้านสัน 10 19 14
109 143 โรงเรียนบ้านสัน 1 3 2
110 141 โรงเรียนบ้านสันทราย 6 12 10
111 142 โรงเรียนบ้านสันทราย 0 0 0
112 144 โรงเรียนบ้านสำเภา 1 1 1
113 145 โรงเรียนบ้านสำเภา 0 0 0
114 146 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
115 148 โรงเรียนบ้านหมอสม 0 0 0
116 149 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 4 15 9
117 150 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 2 4 3
118 147 โรงเรียนบ้านหม้อ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
119 152 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 2 7 4
120 153 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 0
121 151 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 1 1 1
122 154 โรงเรียนบ้านหวด 1 2 2
123 155 โรงเรียนบ้านหวด 0 0 0
124 164 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 4 4 4
125 165 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 1
126 265 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 3 2
127 157 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
128 158 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
129 159 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 0 0 0
130 160 โรงเรียนบ้านห้วยหก 1 2 1
131 161 โรงเรียนบ้านห้วยหก 0 0 0
132 162 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 5 6 6
133 163 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 1 2 2
134 156 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง 0 0 0
135 172 โรงเรียนบ้านอ้อน 25 65 33
136 173 โรงเรียนบ้านอ้อน 0 0 0
137 174 โรงเรียนบ้านอ้อน 0 0 0
138 128 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 5 10 7
139 129 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 0 0 0
140 166 โรงเรียนบ้านเหล่า 19 37 24
141 175 โรงเรียนบ้านเอื้อม 0 0 0
142 106 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 0 0 0
143 107 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 0 0 0
144 109 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 5 8 8
145 108 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า 0 0 0
146 110 โรงเรียนบ้านแม่จาง 3 10 6
147 111 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 9 18 14
148 112 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 30 59 45
149 113 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 3 3 3
150 114 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 0 0 0
151 117 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ 0 0 0
152 118 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 5 13 9
153 119 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 0 0 0
154 120 โรงเรียนบ้านแม่อาง 4 6 6
155 121 โรงเรียนบ้านแม่อาง 0 0 0
156 115 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 7 23 13
157 116 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 3 6 5
158 074 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 4 9 6
159 075 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 3 3 3
160 101 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
161 102 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 9 17 10
162 103 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1 3 2
163 170 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
164 171 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
165 167 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 29 58 37
166 168 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0
167 169 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0
168 124 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 3 2
169 176 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 40 60 52
170 177 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 5 8 7
171 178 โรงเรียนปงวัง 3 6 3
172 179 โรงเรียนประชาวิทย์ 4 9 6
173 180 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 9 35 11
174 181 โรงเรียนผาแดงวิทยา 12 27 20
175 182 โรงเรียนผาแดงวิทยา 0 0 0
176 183 โรงเรียนผาแดงวิทยา 1 2 2
177 184 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1 1 1
178 185 โรงเรียนพิชัยวิทยา 23 54 32
179 186 โรงเรียนพิชัยวิทยา 0 0 0
180 187 โรงเรียนพินิจวิทยา 11 42 14
181 188 โรงเรียนมัธยมวิทยา 4 7 5
182 189 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 0 0 0
183 202 โรงเรียนลำปางวิทยา 3 4 3
184 204 โรงเรียนวัดค่ากลาง 2 4 3
185 205 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
186 206 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
187 209 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 1 2 2
188 210 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 0 0 0
189 207 โรงเรียนวัดท่าสี 1 6 3
190 208 โรงเรียนวัดท่าสี 0 0 0
191 211 โรงเรียนวัดนาน้อย 0 0 0
192 212 โรงเรียนวัดนาน้อย 0 0 0
193 213 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 20 56 34
194 214 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 4 5 5
195 222 โรงเรียนวัดบ้านสัก 4 6 5
196 223 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 4 5 5
197 217 โรงเรียนวัดบ้านเป้า 0 0 0
198 215 โรงเรียนวัดบ้านแขม 4 5 5
199 216 โรงเรียนวัดบ้านแขม 8 21 14
200 218 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
201 219 โรงเรียนวัดบ้านแลง 0 0 0
202 220 โรงเรียนวัดบ้านแลง 0 0 0
203 221 โรงเรียนวัดบ้านแลง 1 3 2
204 224 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 2 3 2
205 225 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 8 11 10
206 226 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 2 5 3
207 227 โรงเรียนวัดสบจาง 12 21 16
208 230 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 52 113 77
209 231 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 9 15 11
210 232 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 0 0 0
211 234 โรงเรียนวัดหัวฝาย 0 0 0
212 235 โรงเรียนวัดหัวฝาย 3 6 4
213 233 โรงเรียนวัดห้วยคิง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ) 0 0 0
214 228 โรงเรียนวัดเสด็จ 10 21 14
215 229 โรงเรียนวัดเสด็จ 5 9 7
216 236 โรงเรียนวิชชานารี 2 3 2
217 239 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0
218 240 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0
219 241 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 11 23 17
220 238 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 5 4
221 242 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 31 50 41
222 243 โรงเรียนสบพลึง 8 16 12
223 244 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 11 17 15
224 245 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1
225 246 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 4 8 6
226 247 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 25 48 29
227 248 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 0 0 0
228 249 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 2 16 2
229 251 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 28 57 44
230 252 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 2 5 4
231 253 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 0 0 0
232 259 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 34 95 57
233 260 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3 12 5
234 261 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 40 99 63
235 262 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 3 2
236 254 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 3 4 4
237 255 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0
238 256 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 50 153 82
239 257 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) 0 0 0
240 258 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 0 0 0
241 263 โรงเรียนอรุโณทัย 3 7 5
242 264 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 16 71 25
243 007 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 2 3 2
244 190 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 40 82 54
245 191 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 3 3 3
246 192 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 0 0 0
247 237 โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา 1 3 2
248 193 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 35 64 53
249 194 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 3 5 4
250 195 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 0 0 0
251 199 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 25 52 38
252 200 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 0 0 0
253 201 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 0 0 0
254 198 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สาขาแม่ฮ่างเหนือ 0 0 0
255 196 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 6 10 10
256 197 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 0 0 0
257 250 โรงเรียนแหงเหนือ 0 0 0
258 021 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 0 0 0
259 023 โรงเรียนไตรภพวิทยา 5 10 6
260 031 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 25 48 35
261 032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 0 0 0
262 033 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 0 0 0
263 203 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 12 29 18
264 030 โรงเรียนเทศบาล6 0 0 0
รวม 1395 3062 2036
5098

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]