สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านคลองลาน 9 6 3 18 22 5 4 2 31
2 บ้านปากคลองลาน 8 7 4 19 18 4 2 1 24
3 บ้านคลองลึกพัฒนา 6 2 1 9 11 3 0 2 14
4 บ้านส่องตาแล 5 7 3 15 22 2 1 1 25
5 บ้านโชคชัยพัฒนา 5 5 3 13 15 2 3 1 20
6 บ้านบึงหล่ม 5 4 1 10 12 1 2 1 15
7 บ้านสุขสำราญ 5 2 2 9 13 7 0 2 20
8 บ้านหนองน้ำแดง 5 2 2 9 12 4 2 3 18
9 วัชรสหศึกษา 5 0 2 7 8 4 0 1 12
10 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 4 3 4 11 14 2 2 1 18
11 บ้านอุดมทรัพย์ 4 3 2 9 11 5 1 1 17
12 อนุบาลคลองลาน 4 2 4 10 16 12 6 0 34
13 ชุมชนประชาสามัคคี 4 2 3 9 12 4 6 4 22
14 อุทิศศึกษา 4 2 2 8 11 0 0 0 11
15 บ้านวังบัว 4 2 0 6 7 3 2 6 12
16 บ้านทุ่งซ่าน 3 6 2 11 14 4 0 0 18
17 บ้านหนองชะแอน 3 4 3 10 15 11 4 9 30
18 บ้านเพชรมงคล 3 4 1 8 9 4 0 0 13
19 บ้านใหม่หนองยาง 3 3 2 8 9 4 2 1 15
20 บ้านมอเจริญ 3 3 2 8 7 5 3 2 15
21 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 3 2 0 5 6 3 0 0 9
22 บ้านใหม่เจริญสุข 3 1 3 7 4 5 3 2 12
23 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 3 1 2 6 10 3 0 0 13
24 ชุมชนบ้านสลกบาตร 3 1 1 5 6 2 3 1 11
25 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 3 0 5 8 7 3 1 2 11
26 บ้านวังชะโอน 2 4 1 7 8 7 4 6 19
27 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 2 3 3 8 7 8 4 2 19
28 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 4 8 12 6 0 1 18
29 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 2 2 3 7 5 5 6 3 16
30 บ้านหนองตะเคียน 2 2 1 5 7 6 1 0 14
31 อนุบาลธัญรดา 2 2 0 4 2 3 0 0 5
32 บ้านกระโดนเตี้ย 2 1 0 3 6 4 1 1 11
33 หนองปรือประชาสรรค์ 2 1 0 3 5 1 0 2 6
34 บ้านคลองสุขใจ 2 1 0 3 5 0 4 3 9
35 บ้านท่าข้ามสามัคคี 2 1 0 3 4 1 0 0 5
36 บ้านท่าช้าง 2 0 1 3 6 0 0 0 6
37 บ้านพัดโบก 2 0 1 3 5 4 3 1 12
38 บ้านดงเจริญ 2 0 1 3 4 3 2 0 9
39 บ้านวังนำ้แดง 2 0 1 3 4 1 2 1 7
40 บ้านเขาน้ำอุ่น 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
42 บ้านใหม่ธงชัย 2 0 0 2 3 1 0 1 4
43 บ้านท่าพุทรา 2 0 0 2 2 1 1 2 4
44 บ้านทรัพย์มะนาว 1 4 3 8 8 4 2 6 14
45 บ้านท่าขึ้น 1 3 0 4 6 8 6 5 20
46 บ้านทุ่งทอง 1 2 4 7 10 6 1 1 17
47 บ้านช้างคับ 1 2 1 4 7 4 4 4 15
48 บ้านบึงสำราญ 1 2 1 4 6 2 4 0 12
49 บ้านไพรสวรรค์ 1 2 0 3 6 1 0 1 7
50 รอดนิลวิทยา 1 2 0 3 5 2 1 0 8
51 บ้านจอมทองพัฒนา 1 2 0 3 4 1 0 4 5
52 ศรีวรลักษณ์ 1 1 5 7 8 3 0 1 11
53 บ้านปางตาไว 1 1 4 6 8 2 2 1 12
54 บ้านถาวรวัฒนา 1 1 2 4 5 0 2 2 7
55 บ้านนิคม 1 1 1 3 7 0 1 0 8
56 วชิรสารศึกษา 1 1 1 3 4 2 0 1 6
57 บ้านวังโป่งพัฒนา 1 1 1 3 4 1 0 0 5
58 อุทิศศึกษา* 1 1 1 3 3 5 2 0 10
59 ศรีวรลักษณ์* 1 1 1 3 3 3 1 1 7
60 วัดหนองเหมือด 1 1 0 2 5 1 0 2 6
61 รังษีวิทยา* 1 1 0 2 4 2 0 1 6
62 บ้านแปลงสี่ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
63 บ้านชายเคือง 1 1 0 2 3 4 4 1 11
64 วัดอุเบกขาราม 1 1 0 2 2 5 5 0 12
65 บ้านบึงเสือเต้น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1 0 2 3 4 1 2 1 7
67 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 0 1 2 7 2 5 5 14
68 บ้านวังน้ำ 1 0 1 2 4 2 1 2 7
69 ประชารักษ์ศึกษา 1 0 1 2 3 3 1 5 7
70 บ้านคลองเตย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
71 บ้านคลองไพร 1 0 1 2 2 0 0 1 2
72 บ้านหนองหล่ม 1 0 1 2 2 0 0 1 2
73 บ้านคลองมดแดง 1 0 0 1 5 2 2 0 9
74 บ้านวังเจ้า 1 0 0 1 4 2 2 2 8
75 วัดแสงอุทัย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
76 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 0 1 2 1 0 1 3
77 บ้านพรหมมาสามัคคี 1 0 0 1 2 0 1 0 3
78 อนุบาลธัญรดา* 1 0 0 1 2 0 0 1 2
79 บ้านวังพลับ 1 0 0 1 1 2 2 1 5
80 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 1 2 1 2 4
81 บ้านโคกเลาะ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
82 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
83 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 1 1
84 บ้านตากฟ้าพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านถนนงาม 0 3 1 4 6 3 1 0 10
86 บ้านคอปล้อง 0 2 0 2 2 2 0 1 4
87 สักงามประชาสรรค์ 0 1 2 3 4 8 2 1 14
88 บ้านโพธิ์เอน 0 1 1 2 5 6 4 3 15
89 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 1 1 2 5 4 1 1 10
90 บ้านวังตะล่อม 0 1 1 2 4 1 0 2 5
91 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
92 วัชรสหศึกษา* 0 1 1 2 3 6 1 0 10
93 อนุบาลวังไทร 0 1 1 2 2 5 0 2 7
94 บ้านคลองแขยง 0 1 0 1 4 3 1 1 8
95 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 1 4 3 0 0 7
96 วรรณวัฒน์ศึกษา* 0 1 0 1 3 3 0 0 6
97 บ้านหนองชุมแสง 0 1 0 1 3 2 4 1 9
98 บ้านหาดชะอม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
99 บ้านโป่งแต้ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
100 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 1 0 1 2 5 1 1 8
101 บ้านศรีทองสามัคคี 0 1 0 1 2 4 0 2 6
102 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 2 2 2 0 6
103 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
104 บ้านหนองโมก 0 1 0 1 2 2 1 2 5
105 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
106 บ้านป่าเหียง 0 1 0 1 1 2 4 0 7
107 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
108 บ้านเกาะฝ้าย 0 1 0 1 1 1 1 1 3
109 รังษีวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองช้างงาม 0 1 0 1 0 2 1 1 3
112 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
113 บ้านไผ่งาม 0 1 0 1 0 0 2 2 2
114 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 5 5 12 7 2 0 21
115 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 0 2 2 4 3 1 0 8
116 บ้านหัวเสลา 0 0 2 2 3 3 2 1 8
117 สหะราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 1 1 2 0 4
118 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 3 4 2 0 9
119 บ้านวังตาช่วย 0 0 1 1 3 3 2 1 8
120 อนุบาลคลองขลุง 0 0 1 1 3 1 4 4 8
121 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 2 5 3 0 10
122 บ้านเปาะสวอง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
123 บ้านคลองขุด 0 0 1 1 2 1 1 3 4
124 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 1 1 2 0 2 2 4
125 บ้านถนนน้อย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
126 บ้านวังน้ำพัฒนา 0 0 1 1 1 2 2 0 5
127 บ้านช่องลม 0 0 1 1 1 2 2 0 5
128 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 บ้านคลองสะพานช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองผักหนาม 0 0 1 1 0 4 3 1 7
131 บ้านเพชรนิยม 0 0 1 1 0 1 1 1 2
132 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
133 อนุบาลปางศิลาทอง 0 0 0 0 4 3 1 3 8
134 บ้านคลองแขยงวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
135 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 2 4 0 0 6
136 บ้านหัวรัง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
137 บ้านบึงลาด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 2 2 0 2 4
140 บ้านรังแถว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
141 บ้านปางลับแล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
143 บ้านเขาพริกไทย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
144 พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 7 3 2 11
146 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0 0 1 5 3 0 9
147 บ้านเกาะตาล 0 0 0 0 1 4 0 5 5
148 อนุบาลมิ่งขวัญ* 0 0 0 0 1 3 0 1 4
149 บ้านไร่ดอนแตง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
150 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 1 2 1 4 4
151 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 0 0 0 0 1 2 1 3 4
152 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
153 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
154 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
155 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
156 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านสามแยก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 วัดคลองเจริญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
159 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
160 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านร้อยไร่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
165 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 0 7 0 1 7
168 บ้านวังหันน้ำดึง 0 0 0 0 0 5 2 3 7
169 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
170 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
171 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 0 0 2 1 2 3
172 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
173 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
175 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 1 1 3 2
176 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 0 1 0 2 1
177 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 0 0 3 2 3
178 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 3 0 3
179 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านวังหามแห 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านศรีไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 อนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 0 0 0 3 0
184 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
185 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านมอเจริญ(สาขา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 158 142 484 707 433 237 215 1,377