หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 29 24 85.71% 2 7.14% 1 3.57% 1 3.57% 28
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 34 22 66.67% 5 15.15% 4 12.12% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 38 19 50% 13 34.21% 6 15.79% 0 0% 38
4 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 26 19 73.08% 4 15.38% 2 7.69% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 40 15 38.46% 11 28.21% 4 10.26% 9 23.08% 39
6 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 26 15 71.43% 2 9.52% 3 14.29% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 23 14 60.87% 7 30.43% 0 0% 2 8.7% 23
8 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 30 14 48.28% 5 17.24% 6 20.69% 4 13.79% 29
9 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 19 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 19 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 23 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 20 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 17 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 24 12 52.17% 6 26.09% 2 8.7% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 12 63.16% 6 31.58% 0 0% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 36 11 35.48% 10 32.26% 4 12.9% 6 19.35% 31
17 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 20 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนอุทิศศึกษา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
21 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 21 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 26 9 40.91% 5 22.73% 2 9.09% 6 27.27% 22
24 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 16 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนบ้านปางตาไว 15 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 25 8 34.78% 9 39.13% 4 17.39% 2 8.7% 23
28 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 20 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนบ้านช้างคับ 20 8 40% 4 20% 4 20% 4 20% 20
30 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 18 8 44.44% 3 16.67% 6 33.33% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านวังบัว 20 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 6 31.58% 19
33 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 30 7 25.93% 8 29.63% 7 25.93% 5 18.52% 27
35 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 22 7 31.82% 6 27.27% 6 27.27% 3 13.64% 22
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 20 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
37 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 17 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 20 7 36.84% 2 10.53% 5 26.32% 5 26.32% 19
42 โรงเรียนบ้านนิคม 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านชายเคือง 21 6 30% 8 40% 4 20% 2 10% 20
44 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 14 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านถนนงาม 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 14 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 16 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านพัดโบก 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
51 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
53 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 14 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 5 35.71% 14
54 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
58 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 12 5 41.67% 0 0% 4 33.33% 3 25% 12
59 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 11 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 19 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 18
61 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนรังษีวิทยา* 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 9 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
71 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านหัวรัง 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
79 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
80 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านหนองบอน 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 15 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนบ้านคลองขุด 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
89 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านคลองไพร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านคลองเตย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 16 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
98 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 13 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 12
99 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 11 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
100 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 10 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
102 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
103 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
104 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านสามเรือน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
109 โรงเรียนบ้านหนองโมก 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
110 โรงเรียนบ้านบึงลาด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านรังแถว 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านปางลับแล 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
120 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านดงเย็น 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 9 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
127 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 10 1 10% 4 40% 0 0% 5 50% 10
128 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านวังพลับ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านช่องลม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
135 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
136 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
137 โรงเรียนบ้านชุมนาก 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
138 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
147 โรงเรียนสหะราษฎร์วิทยา 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
154 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนรังษีวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
163 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขา) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 8 0 0% 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 8
170 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 10 0 0% 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 9
171 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
172 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านสามขา 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
174 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
176 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 7 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
178 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
180 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านวังหามแห 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
186 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
187 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
190 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ tel.088-2747828 / Id line: deawkpp1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]