หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ห้องเจริญศรี ชั้น 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
6 787 การแข่งขัน Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน2 ห้อง สมุด 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 788 การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 789 การแข่งขัน Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 790 การแข่งขัน Story Telling ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 791 การแข่งขัน Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ tel.088-2747828 / Id line: deawkpp1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]