หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องอนุบาล1 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องอนุบาล2 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร3 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้อง ป.4 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร3 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้อง ป.5 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร3 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้องสังคม 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้องสังคม 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร2 ชั้น ชั้น2 ห้อง ห้อง ป.2 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร1 ชั้น ชั้น3 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร1 ชั้น ชั้น3 ห้อง ห้องพิเศษ 25 ก.ย. 2559 09.00 (จับฉลาก)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ tel.088-2747828 / Id line: deawkpp1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]