สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 40 3 0 3 43
2 บ้านสุวรรณภูมิ 24 8 8 3 40
3 วัดคูยาง 23 6 5 3 34
4 สาธิต 22 6 5 2 33
5 อนุบาลธรรมรัตน์ 17 9 3 0 29
6 อนุบาลกำแพงเพชร 16 6 4 1 26
7 บ้านดงซ่อม 14 2 2 1 18
8 บ้านโพธิ์พัฒนา 13 8 4 4 25
9 บ้านประดาเจ็ดรัง 13 5 1 0 19
10 บ้านเทพนคร 13 3 4 4 20
11 อนุบาลไทรงาม 13 3 4 2 20
12 บ้านโนนจั่น 12 11 8 4 31
13 บ้านทรงธรรม 12 9 7 1 28
14 บ้านลานไผ่ 11 7 13 8 31
15 บ้านชัยภูมิ 11 5 6 4 22
16 เทศบาลลานกระบือ 11 3 1 2 15
17 วัดกัลปพฤกษ์ 10 7 5 0 22
18 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 10 5 3 0 18
19 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 9 7 6 5 22
20 บ้านใหม่สามัคคี 9 2 5 2 16
21 บ้านวังทอง 8 12 7 3 27
22 บ้านพรานกระต่าย 8 7 2 4 17
23 บ้านเกาะรากเสียด 8 6 7 4 21
24 เพ็ชระศึกษา 8 6 1 2 15
25 บ้านเกาะน้ำโจน 8 5 1 3 14
26 บ้านบ่อแก้ว 8 4 3 5 15
27 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 8 2 2 3 12
28 บ้านเกศกาสร 8 2 2 3 12
29 ปัทมดรุณวิทย์ 8 2 1 4 11
30 บ้านวังตะเคียน 8 1 4 3 13
31 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 7 10 3 2 20
32 บ้านวังชะโอน 7 6 6 2 19
33 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 7 5 6 5 18
34 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 7 4 3 4 14
35 บ้านลานหิน 7 2 7 2 16
36 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 6 7 0 3 13
37 ผินสหราษฎร์พัฒนา 6 6 2 4 14
38 บ้านหนองหัววัว 6 4 3 2 13
39 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 6 4 1 2 11
40 บ้านตอรัง 6 4 1 2 11
41 วัฒนศิริวิทยา 6 3 3 1 12
42 บ้านหนองแดน 6 0 3 2 9
43 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 5 5 6 3 16
44 หนองลวกราษฎร์บำรุง 5 4 6 0 15
45 บ้านบ่อสามแสน 5 4 2 4 11
46 อนุบาลลานกระบือ 5 4 0 0 9
47 บ้านหนองมะเกาะ 5 4 0 0 9
48 บ้านบึงทับแรต 5 3 4 4 12
49 บ้านทุ่งมหาชัย 5 3 4 1 12
50 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 5 3 2 0 10
51 บ้านวังน้ำขาว 5 2 2 1 9
52 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 2 1 0 8
53 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 5 1 2 0 8
54 บ้านบึงมาลย์ 5 1 0 3 6
55 บ้านหนองใหญ่ 4 7 6 6 17
56 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 7 5 4 16
57 บ้านประชาสุขสันต์ 4 7 5 1 16
58 บ้านโขมงหัก 4 5 4 1 13
59 บ้านหนองโสน 4 3 6 2 13
60 บ้านท่าไม้ 4 3 5 4 12
61 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 4 2 0 1 6
62 บ้านเด่นพระ 4 1 1 0 6
63 บ้านคลองใหญ่ใต้ 4 1 0 0 5
64 บ้านหนองปากดง 4 0 1 0 5
65 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 3 8 7 2 18
66 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 3 5 4 2 12
67 บ้านใหม่พัฒนา 3 5 2 1 10
68 บ้านลานสะเดา 3 4 2 3 9
69 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 3 4 1 1 8
70 บ้านลำมะโกรก 3 3 4 2 10
71 ตรีจุฬาศึกษา 3 2 3 2 8
72 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 3 2 1 0 6
73 บ้านเกาะพิมูล 3 2 1 0 6
74 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 2 0 6 5
75 บ้านบางลาด 3 1 2 4 6
76 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 3 1 2 0 6
77 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
78 บ้านอินทรานุสรณ์ 3 1 0 0 4
79 บ้านใหม่เขานิยม 3 0 3 1 6
80 อนุบาลพรานกระต่าย 3 0 2 1 5
81 บ้านศรีไกรลาศ 3 0 0 1 3
82 บ้านโนนใหญ่ 2 8 6 3 16
83 บ้านปางขนุน 2 6 11 2 19
84 สิริแก้วเจริญ 2 5 2 1 9
85 บ้านทุ่งน้ำตก 2 5 0 0 7
86 บ้านทุ่งมหาศาล 2 4 3 2 9
87 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 2 4 1 0 7
88 บ้านลานตาบัว 2 3 4 1 9
89 บ้านจันทิมา 2 3 3 2 8
90 บ้านบึงลูกนก 2 3 2 0 7
91 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 2 3 0 1 5
92 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 2 3 0 1 5
93 บ้านทุ่งตาพุก 2 2 5 1 9
94 วัฒนราษฎร์ศึกษา 2 2 5 0 9
95 บ้านมอสมบัติ 2 2 4 0 8
96 บ้านสระสิงห์โต 2 2 4 0 8
97 ดรุณานุกูลหัวถนน 2 2 1 0 5
98 บ้านแก้วสุวรรณ 2 2 1 0 5
99 บ้านหงษ์ทอง 2 1 5 1 8
100 ประชารัฐพัฒนา 2 1 3 2 6
101 บ้านวังประดา 2 1 3 2 6
102 บ้านคุยบ้านโอง 2 1 2 1 5
103 บ้านไร่ลำปาง 2 1 2 1 5
104 บ้านหนองเต่าสามัคคี 2 1 2 0 5
105 บ้านหนองขาม 2 1 2 0 5
106 บ้านอาชานุสรณ์ 2 1 1 1 4
107 บ้านมะเดื่อชุมพร 2 1 0 1 3
108 นารีราษฎร์สามัคคี 2 0 5 1 7
109 บ้านเก่า 2 0 4 0 6
110 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 2 0 3 1 5
111 บ้านปลักไม้ดำ 2 0 3 0 5
112 บ้านท่าเสากระโดง 2 0 2 1 4
113 บ้านคลองเมือง 2 0 1 2 3
114 บ้านวังตะแบก 2 0 1 2 3
115 บ้านเนินกรอย 2 0 1 0 3
116 บ้านไร่ 2 0 0 1 2
117 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 2 0 0 0 2
118 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 5 2 1 8
119 บ้านห้วยน้ำใส 1 4 3 1 8
120 บ้านดงตาจันทร์ 1 4 1 3 6
121 บ้านคุยป่ายาง 1 4 1 0 6
122 บ้านวังมะค่า 1 3 5 0 9
123 บ้านบึงพิไกร 1 3 3 5 7
124 วัดราษฎร์เจริญพร 1 3 0 3 4
125 หนองแขมประชาสรรค์ 1 2 5 1 8
126 บ้านโนนโก 1 2 3 1 6
127 บ้านโนนม่วง 1 2 2 0 5
128 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1 2 0 0 3
129 บ้านวังโบสถ์ 1 1 2 1 4
130 อ่างทองพัฒนา 1 1 1 2 3
131 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 1 1 3
132 วัดอรัญญิกาวาสน์ 1 1 1 0 3
133 บ้านเมืองพาน 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองสะแก 1 1 0 0 2
135 บ้านนาป่าแดง 1 0 2 3 3
136 บ้านหนองไม้กอง 1 0 2 0 3
137 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 0 1 3 2
138 บ้านหนองรี 1 0 1 1 2
139 บ้านลานช้างท่าว 1 0 1 1 2
140 บ้านหนองทอง 1 0 1 0 2
141 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 0 1 0 2
142 บ้านไตรตรึงษ์ 1 0 0 2 1
143 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 1
144 บ้านท่าเสลี่ยง 1 0 0 1 1
145 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
146 อนุบาลภู่ขจร 1 0 0 0 1
147 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 0 0 0 1
148 บ้านปรือพันไถ 1 0 0 0 1
149 บ้านแคทอง 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหัวควาย 1 0 0 0 1
151 สหวิทยาคม 0 6 5 1 11
152 บ้านดาดทองเจริญ 0 2 5 2 7
153 คลองใหญ่วิทยา 0 2 2 2 4
154 นิยมราษฎร์วิทยา 0 2 2 2 4
155 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 2 2 1 4
156 บ้านป่าถั่ว 0 2 1 4 3
157 ปราสาทอนุสรณ์ 0 2 1 3 3
158 บ้านหนองวัวดำ 0 2 1 1 3
159 บ้านนานอก 0 2 1 0 3
160 บ้านเขาน้ำเพชร 0 2 1 0 3
161 บ้านลานดอกไม้ 0 2 0 3 2
162 บ้านท่านา 0 2 0 1 2
163 บ้านเขาคีริส 0 2 0 1 2
164 บ้านคุยมะม่วง 0 2 0 1 2
165 บ้านไทยทวี 0 2 0 1 2
166 บ้านสมอโคน 0 2 0 0 2
167 บ้านหนองละมั่งทอง 0 2 0 0 2
168 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 2 0 0 2
169 บ้านหนองทราย 0 1 2 2 3
170 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 1 2 1 3
171 กาญจนะศึกษา 0 1 1 1 2
172 บ้านหัวยาง 0 1 1 1 2
173 บ้านเกาะสะบ้า 0 1 1 1 2
174 บ้านคลองเรือ 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองตากล้า 0 1 1 0 2
176 ยอดประชาสรรค์ 0 1 1 0 2
177 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 3 1
178 บ้านคุยประดู่ 0 1 0 1 1
179 บ้านแม่บัว 0 1 0 1 1
180 บ้านไทรย้อย 0 1 0 1 1
181 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 0 1
182 บ้านนาบ่อคำ 0 1 0 0 1
183 บ้านช่องลม 0 1 0 0 1
184 บ้านพานทอง 0 1 0 0 1
185 บ้านลานทอง 0 1 0 0 1
186 บ้านวังเฉลียง 0 1 0 0 1
187 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 1 0 0 1
188 บ้านจิกคันช้อน 0 0 2 1 2
189 บ้านคุยแขวน 0 0 2 0 2
190 บ้านลานกระทิง 0 0 2 0 2
191 บ้านวังชมภู 0 0 2 0 2
192 บ้านวังไม้แดง 0 0 2 0 2
193 บ้านบึงกระดาน 0 0 1 2 1
194 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 1 1 1
195 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 1 1 1
196 บ้านวังโขน 0 0 1 0 1
197 บ้านหนองแขม 0 0 1 0 1
198 บ้านคลองสีนวล 0 0 1 0 1
199 บ้านจิกลาด 0 0 1 0 1
200 วัดโพธาราม 0 0 1 0 1
201 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
202 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 0 2 0
203 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 0 0 2 0
204 บ้านหนองคล้า 0 0 0 1 0
205 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 0
206 เทศบาล 3 0 0 0 1 0
207 บ้านโนนสมอ 0 0 0 0 0
รวม 716 497 439 284 1,652