หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 47 40 86.96% 3 6.52% 0 0% 3 6.52% 46
2 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 43 24 55.81% 8 18.6% 8 18.6% 3 6.98% 43
3 โรงเรียนวัดคูยาง 38 23 62.16% 6 16.22% 5 13.51% 3 8.11% 37
4 โรงเรียนสาธิต 35 22 62.86% 6 17.14% 5 14.29% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 29 17 58.62% 9 31.03% 3 10.34% 0 0% 29
6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 28 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 21 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 30 13 44.83% 8 27.59% 4 13.79% 4 13.79% 29
9 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
10 โรงเรียนบ้านเทพนคร 28 13 54.17% 3 12.5% 4 16.67% 4 16.67% 24
11 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 23 13 59.09% 3 13.64% 4 18.18% 2 9.09% 22
12 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 35 12 34.29% 11 31.43% 8 22.86% 4 11.43% 35
13 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 30 12 41.38% 9 31.03% 7 24.14% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 43 11 28.21% 7 17.95% 13 33.33% 8 20.51% 39
15 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 26 11 42.31% 5 19.23% 6 23.08% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 18 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 22 10 45.45% 7 31.82% 5 22.73% 0 0% 22
18 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 23 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 29 9 33.33% 7 25.93% 6 22.22% 5 18.52% 27
20 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 20 9 50% 2 11.11% 5 27.78% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านวังทอง 31 8 26.67% 12 40% 7 23.33% 3 10% 30
22 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 21 8 38.1% 7 33.33% 2 9.52% 4 19.05% 21
23 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 29 8 32% 6 24% 7 28% 4 16% 25
24 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 22 8 40% 4 20% 3 15% 5 25% 20
27 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 17 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
28 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 15 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
29 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 15 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
30 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 17 8 50% 1 6.25% 4 25% 3 18.75% 16
31 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 23 7 31.82% 10 45.45% 3 13.64% 2 9.09% 22
32 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 22 7 33.33% 6 28.57% 6 28.57% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 24 7 30.43% 5 21.74% 6 26.09% 5 21.74% 23
34 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 18 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 18
35 โรงเรียนบ้านลานหิน 18 7 38.89% 2 11.11% 7 38.89% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 20 6 37.5% 7 43.75% 0 0% 3 18.75% 16
37 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 19 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
38 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 17 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนบ้านตอรัง 15 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ้านหนองแดน 12 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 19 5 26.32% 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 19
44 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 15 5 33.33% 4 26.67% 6 40% 0 0% 15
45 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
46 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 18 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 4 25% 16
49 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 14 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 12 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
55 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 26 4 17.39% 7 30.43% 6 26.09% 6 26.09% 23
56 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 20 4 20% 7 35% 5 25% 4 20% 20
57 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 18 4 23.53% 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 17
58 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 21 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านหนองโสน 17 4 26.67% 3 20% 6 40% 2 13.33% 15
60 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 20 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 16
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 21 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% 20
66 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 15 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
67 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 12 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 13 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
69 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
72 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 12 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 6 54.55% 11
75 โรงเรียนบ้านบางลาด 11 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
76 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 20 2 10.53% 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 19
83 โรงเรียนบ้านปางขนุน 21 2 9.52% 6 28.57% 11 52.38% 2 9.52% 21
84 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 10 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านจันทิมา 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
90 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 10 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
94 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 11 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
95 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 9 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
97 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
101 โรงเรียนบ้านวังประดา 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
102 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 8 2 25% 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านเก่า 7 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 6 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
115 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านไร่ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 10 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
120 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
121 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 9 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 9
123 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 13 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
124 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
125 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 9 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
126 โรงเรียนบ้านโนนโก 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
130 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 8 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
131 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
132 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
136 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
138 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
143 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านแคทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนสหวิทยาคม 12 0 0% 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 12
152 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 9 0 0% 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 9
153 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
154 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
155 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 7 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
157 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
158 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านนานอก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 6 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
162 โรงเรียนบ้านท่านา 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านไทยทวี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านสมอโคน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองทราย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
171 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านหัวยาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
178 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านแม่บัว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านช่องลม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านพานทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านลานทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านวังชมภู 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
194 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
195 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านวังโขน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านจิกลาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
203 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนเทศบาล 3 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]