หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) หอประชุม 24 ก.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) หอประชุม 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30 12.00-12.20
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ห้องประชุมเล็ก 24 ก.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ห้องประชุมเล็ก 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.00-12.20


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]