หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.20 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.20 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 25 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 25 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.20 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.20 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]