หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประชาสันติภาพ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาสันติภาพ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนประชาสันติภาพ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาสันติภาพ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
-
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]