หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2559 ตั้งแต่ 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]