หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 25 ก.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 25 ก.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 25 ก.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.20 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง 25 ก.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.20 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง 25 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.00-12.20


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]