หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร  
2 ศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว   081 2803478
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) น.ส.ทัศนีย์ เนื้อไม้, นางวีระวรรณ หัดไทย   081 2832496
4 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
5 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก  
6 โรงเรียนประชาสันติภาพ  
7 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์  
8 โรงเรียนวัดคูยาง  
9 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]