คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 4
5 บ้านแก่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 5
6 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 61 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันหลวงสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 4
5 ศรีสว่าง สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 5
6 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 5
7 อนุบาลพญาเม็งราย สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 7
8 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 5
6 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 5
7 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 84.50 ทอง 4
5 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 84.20 ทอง 5
6 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80.10 ทอง 6
7 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 85.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงยาย สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 4
5 บ้านต้นปล้อง สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 5
6 เด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 จำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 4
5 กฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 5
6 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 6
7 บ้านม่วงยาย สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 7
8 บ้านบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 4 69 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 93.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 4 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดอนแยง สพป. เชียงราย เขต 4 88.32 ทอง 5
6 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87.99 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลู้ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 4
5 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลยางฮอม สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 4
5 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 6
7 บ้านป่าม่วง สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 7
8 เด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปล้องส้าน สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไทยสมบูรณ์ สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 4
5 อนุบาลพญาเม็งราย สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 6
7 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไทยสมบูรณ์ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตุ้มเหนือ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปล้องใต้ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 4
5 กิตติคุณเทิงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 4
5 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 4
5 บ้านตุ้มเหนือ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม
3 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 377
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน