หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.4/2 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.4/3 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.4/4 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.4/2 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.4/3 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.4/4 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคารวันครู 2500 ห้อง ป.6/2 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคารวันครู 2500 ห้อง ป.6/2 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.3/4 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.3/3 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.3/4 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคาร 22 ห้อง ป.3/3 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคารวันครู 2500 ห้องประชุมชั้น 3 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อาคารวันครู 2500 ห้องประชุมชั้น 3 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ นายบุญธรรม จอมมงคล อีเมล์ btemaha@gmail.com เบอร์โทร 0899980638 นายพงศธร ช่างปัด อีเมล์ pong950@hotmail.com เบอร์โทร 0826047705
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]