เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 88.50 ทอง 4
5 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 87.50 ทอง 6
7 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 86.50 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 9
10 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 85.50 ทอง 10
11 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 11
12 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 84.50 ทอง 12
13 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 13
14 บ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญพิทักษ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 83.50 ทอง 4
5 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 82.50 ทอง 6
7 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 78.50 เงิน 8
9 บ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 9
10 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 77.50 เงิน 10
11 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 11
12 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 76.50 เงิน 12
13 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 13
14 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 75.50 เงิน 14
15 บ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 15
16 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 74.50 เงิน 16
17 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 17
18 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 73.50 เงิน 18
19 บ้านพนาสวรรค์ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 19
20 บ้านผาจี สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 4
5 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านผาจี สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 6
7 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 7
8 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 8
9 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 793
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87.50 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 5
6 สันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 86.50 ทอง 6
7 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 85.50 ทอง 8
9 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 9
10 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 10
11 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 83.50 ทอง 11
12 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 12
13 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 82.50 ทอง 13
14 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 14
15 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 15
16 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 16
17 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 17
18 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18
19 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 19
20 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 20
21 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญพิทักษ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 98.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 98.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อนุบาลลูกรัก สพป. เชียงราย เขต 3 97.50 ทอง 5
6 สันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง 6
7 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 96.50 ทอง 7
8 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง 8
9 มานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 95.50 ทอง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง 10
11 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 94.50 ทอง 11
12 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 12
13 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 92.50 ทอง 13
14 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 91.50 ทอง 14
15 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 90.50 ทอง 15
16 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 16
17 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 89.50 ทอง 17
18 บ้านแม่คำ สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 18
19 บ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 88.50 ทอง 19
20 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 20
21 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 87.50 ทอง 21
22 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 22
23 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 23
24 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 84.50 ทอง 24
25 บ้านป่าซางงาม สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 25
26 บ้านดอยสะโง๊ะ สพป. เชียงราย เขต 3 83.50 ทอง 26
27 เชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 27
28 บ้านปงของ สพป. เชียงราย เขต 3 82.50 ทอง 28
29 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 29
30 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 81.50 ทอง 30
31 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 31
32 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 80.50 ทอง 32
33 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 33
34 อนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 34
35 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 78.50 เงิน 35
36 บ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 77.50 เงิน 36
37 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 37
38 บ้านใหม่สันติ สพป. เชียงราย เขต 3 76.50 เงิน 38
39 บ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 39
40 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 40
41 บ้านพนาสวรรค์ สพป. เชียงราย เขต 3 74.50 เงิน 41
42 บ้านผาจี สพป. เชียงราย เขต 3 73.50 เงิน 42
43 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 43
44 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5
7 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านหนองป่าก่อ สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 7
9 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 7
10 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 7
11 บ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 7
12 บ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนงาม สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถ้ำปลา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 7
9 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 182
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีกองงาม สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถ้ำปลา สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนงาม สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านศรีป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 5
6 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 7
8 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 7
9 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 9
10 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 9
11 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถ้ำปลา สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 5
6 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 6
7 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 4
5 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 5
6 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 6
7 บ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 7
8 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9
10 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 10
11 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 11
12 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 12
13 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 13
14 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
15 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
16 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 7
8 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 7
9 บ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 7
10 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 10
11 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 11
12 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 11
13 บ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 13
14 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 13
15 อนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 15
16 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน