สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 36 13 13 3 62
2 บ้านป่ายาง 28 9 4 0 41
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 26 6 3 1 35
4 บ้านสันติสุข 25 5 4 0 34
5 บ้านป่าแดง 24 6 2 2 32
6 บ้านเวียงพาน 23 4 2 0 29
7 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 23 4 0 0 27
8 บ้านห้วยไคร้ 21 4 5 1 30
9 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 19 12 4 0 35
10 บ้านสันติคีรี 18 7 7 1 32
11 บ้านพญาไพร 18 7 4 0 29
12 บ้านสันทราย 18 3 2 0 23
13 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 17 6 1 2 24
14 บ้านเทอดไทย 16 9 6 2 31
15 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 16 9 3 0 28
16 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 15 10 4 3 29
17 แม่แอบวิทยาคม 15 7 9 0 31
18 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 15 6 0 0 21
19 รัฐราษฎร์วิทยา 13 14 9 0 36
20 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 13 13 5 1 31
21 เชียงแสนอาคาเดมี 12 10 6 3 28
22 บ้านห้วยมะหินฝน 11 8 1 1 20
23 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 11 5 5 0 21
24 บ้านปางห้า 11 5 1 2 17
25 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 11 4 3 1 18
26 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 11 4 1 0 16
27 บ้านห้วยอื้น 11 3 3 1 17
28 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 11 2 0 1 13
29 สามัคคีพัฒนา 10 5 3 0 18
30 บ้านสบรวก 9 9 0 2 18
31 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 8 2 1 19
32 บ้านเวียงแก้ว 9 6 2 0 17
33 บ้านมนตรีวิทยา 9 3 6 1 18
34 สันสลีหลวง – สันนายาว 9 3 2 0 14
35 บ้านขุนแม่บง ตชด. 9 2 3 0 14
36 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 9 1 1 0 11
37 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 8 6 0 0 14
38 บ้านแม่แพง 8 5 7 0 20
39 บ้านแม่หม้อ 8 3 1 0 12
40 บ้านป่าเหมือด 8 2 0 0 10
41 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 7 12 4 1 23
42 บ้านห้วยไร่ 7 6 1 0 14
43 บ้านสันกอง 7 5 1 0 13
44 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 7 5 1 0 13
45 บ้านห้วยไร่สามัคคี 7 4 2 0 13
46 บ้านจะตี 7 2 2 1 11
47 บ้านป่าบงแม่จัน 6 6 2 0 14
48 อนุบาลดอยหลวง 6 6 2 0 14
49 ปิยะพร พรพิกุลพิทยา 6 6 1 0 13
50 บ้านแม่ลากเนินทอง 6 5 5 0 16
51 บ้านสันบุญเรือง 6 4 1 0 11
52 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 6 3 1 3 10
53 เอกทวีวิทย์ 6 3 1 0 10
54 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 6 3 0 0 9
55 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 6 3 0 0 9
56 บ้านรวมใจ 6 2 2 0 10
57 บ้านเหมืองแดง 6 2 0 0 8
58 บ้านสันถนน 5 10 13 1 28
59 บ้านกลาง 5 8 8 0 21
60 บ้านห้วยเกี๋ยง 5 7 3 0 15
61 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 5 5 4 0 14
62 บ้านใหม่พัฒนา 5 4 6 0 15
63 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 5 3 1 0 9
64 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 5 1 1 0 7
65 บ้านน้ำจำ 5 1 1 0 7
66 บุญพิทักษ์วิทยา 5 0 2 0 7
67 บ้านธารทอง 4 8 3 1 15
68 บ้านห้วยผึ้ง 4 5 4 1 13
69 พญาไพรไตรมิตร 4 4 2 0 10
70 ป่าตึงพิทยานุกูล 4 3 4 0 11
71 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 4 3 1 1 8
72 บ้านจ้อง 4 3 1 0 8
73 บ้านถ้ำ ตชด. 4 3 0 0 7
74 บ้านศรีดอนมูล 4 2 5 2 11
75 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 4 2 1 0 7
76 บ้านแม่คำ 4 2 1 0 7
77 บ้านสันนา 4 2 1 0 7
78 บ้านท่าข้าวเปลือก 4 2 0 2 6
79 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 4 2 0 0 6
80 ราษฎร์พัฒนา 4 2 0 0 6
81 บ้านไร่ 4 1 3 1 8
82 บ้านแหลว 4 1 2 0 7
83 บ้านแม่มะ 4 0 0 0 4
84 บ้านขาแหย่งพัฒนา 3 5 5 0 13
85 บ้านพนาสวรรค์ 3 5 2 0 10
86 บ้านปงของ 3 3 3 0 9
87 บ้านดอย 3 3 1 0 7
88 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 3 3 0 0 6
89 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 3 2 2 0 7
90 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 2 1 0 6
91 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 3 2 1 0 6
92 บ้านสบคำ 3 2 1 0 6
93 อนุบาลศรีค้ำ 3 2 0 1 5
94 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 3 2 0 1 5
95 บ้านปางสา 3 2 0 0 5
96 บ้านทุ่งเกลี้ยง 3 1 3 0 7
97 บ้านถ้ำ 3 1 0 0 4
98 บ้านป่าซางงาม 3 0 1 1 4
99 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 3 0 1 0 4
100 บ้านป่าซางนาเงิน 3 0 0 0 3
101 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 7 1 0 10
102 บ้านสันหลวง 2 5 1 1 8
103 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 2 4 4 0 10
104 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 2 4 2 2 8
105 บ้านดอยสะโง๊ะ 2 4 2 0 8
106 บ้านผาจี 2 3 0 0 5
107 บ้านใหม่สามัคคี 2 2 4 1 8
108 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 2 2 0 6
109 บ้านหนองแว่น 2 2 1 0 5
110 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 2 2 0 2 4
111 บ้านหนองแหย่ง 2 1 2 0 5
112 บ้านทุ่งกวาง 2 1 0 0 3
113 บ้านศรีป่าแดง 2 1 0 0 3
114 โยนกวิทยา 2 0 1 0 3
115 บ้านกิ่วพร้าว 2 0 0 1 2
116 บ้านหนองป่าก่อ 2 0 0 1 2
117 เทศบาล 1 ต้นยาง 2 0 0 0 2
118 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 2 0 0 0 2
119 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 3 1 0 5
120 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 1 2 2 1 5
121 บ้านใหม่สันติ 1 2 1 0 4
122 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1 2 0 0 3
123 เฟื่องฟ้าวิทยา 1 1 2 0 4
124 บ้านไทรทอง 1 1 1 0 3
125 บ้านห้วยหก 1 1 1 0 3
126 บ้านดอยจัน 1 1 0 1 2
127 บ้านสันมะนะ 1 1 0 0 2
128 บ้านป่าลัน 1 1 0 0 2
129 บ้านฮ่องแฮ่ 1 1 0 0 2
130 บ้านแม่สลองใน 1 1 0 0 2
131 บ้านศรีกองงาม 1 0 4 1 5
132 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 2 0 3
133 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1
134 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
135 เทศบาลตำบลบ้านแซว 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองปลาสะเด็ด 1 0 0 0 1
137 มานิตวิทยา 1 0 0 0 1
138 ศุภปัญญา 1 0 0 0 1
139 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 0 1
140 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 6 3 2 9
141 บ้านดอนงาม 0 4 0 1 4
142 บ้านทับกุมารทอง 0 3 2 0 5
143 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 3 0 0 3
144 บ้านถ้ำปลา 0 2 1 0 3
145 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 2 1 0 3
146 บ้านสันต้นธง 0 2 0 1 2
147 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 1 1 0 2
148 บ้านผาฮี้ 0 1 1 0 2
149 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 1 0 1 1
150 บ้านปางมะหัน 0 1 0 0 1
151 บ้านวังลาว 0 1 0 0 1
152 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 3 0 3
153 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 2 0 2
154 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 2 0 2
155 บ้านสันต้นเปา 0 0 1 0 1
156 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 0 1 0 1
157 บ้านป่าก๋อย 0 0 1 0 1
158 บ้านม่วงคำ 0 0 1 0 1
159 บ้านสันมะเค็ด 0 0 1 0 1
160 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 1 0
161 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 1 0
162 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0 1 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0
164 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0
รวม 922 526 303 66 1,817