สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 36 13 13 3 62
2 บ้านป่าแดง 31 7 2 2 40
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 29 8 6 1 43
4 บ้านป่ายาง 28 9 4 0 41
5 บ้านสันติสุข 28 6 4 0 38
6 บ้านพญาไพร 25 10 4 0 39
7 บ้านห้วยไคร้ 25 5 5 1 35
8 บ้านเวียงพาน 24 4 2 0 30
9 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 23 4 0 0 27
10 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 22 10 3 0 35
11 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 19 12 4 0 35
12 บ้านเทอดไทย 19 11 6 2 36
13 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 19 8 0 0 27
14 บ้านสันติคีรี 18 7 7 1 32
15 บ้านสันทราย 18 3 2 0 23
16 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 17 6 1 2 24
17 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 15 10 4 3 29
18 แม่แอบวิทยาคม 15 7 9 0 31
19 รัฐราษฎร์วิทยา 13 14 9 0 36
20 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 13 13 5 1 31
21 บ้านแม่ลากเนินทอง 13 8 5 0 26
22 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 13 6 5 0 24
23 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 13 1 2 0 16
24 เชียงแสนอาคาเดมี 12 10 6 3 28
25 บ้านห้วยมะหินฝน 11 8 1 1 20
26 บ้านปางห้า 11 5 1 2 17
27 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 11 4 3 1 18
28 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 11 4 1 0 16
29 บ้านห้วยอื้น 11 3 3 1 17
30 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 11 2 0 1 13
31 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 10 14 4 1 28
32 สามัคคีพัฒนา 10 5 3 0 18
33 บ้านขุนแม่บง ตชด. 10 2 3 0 15
34 บ้านป่าเหมือด 10 2 0 0 12
35 บ้านสบรวก 9 9 0 2 18
36 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 8 2 1 19
37 บ้านเวียงแก้ว 9 6 2 0 17
38 บ้านมนตรีวิทยา 9 3 6 1 18
39 สันสลีหลวง – สันนายาว 9 3 2 0 14
40 บ้านห้วยไร่ 8 6 1 0 15
41 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 8 6 0 0 14
42 บ้านแม่แพง 8 5 7 0 20
43 บ้านใหม่พัฒนา 8 5 6 0 19
44 บ้านแม่หม้อ 8 3 1 0 12
45 บ้านห้วยผึ้ง 7 11 6 1 24
46 บ้านธารทอง 7 9 4 1 20
47 บ้านสันกอง 7 5 1 0 13
48 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 7 5 1 0 13
49 บ้านห้วยไร่สามัคคี 7 4 2 0 13
50 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 7 4 1 0 12
51 บ้านจะตี 7 2 2 1 11
52 อนุบาลดอยหลวง 6 7 2 0 15
53 บ้านป่าบงแม่จัน 6 6 2 0 14
54 ปิยะพร พรพิกุลพิทยา 6 6 1 0 13
55 บ้านสันบุญเรือง 6 4 1 0 11
56 บ้านสบคำ 6 4 1 0 11
57 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 6 3 1 3 10
58 ราษฎร์พัฒนา 6 3 1 1 10
59 เอกทวีวิทย์ 6 3 1 0 10
60 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 6 3 0 0 9
61 บ้านรวมใจ 6 2 2 0 10
62 บ้านเหมืองแดง 6 2 0 0 8
63 บ้านห้วยเกี๋ยง 5 11 4 0 20
64 บ้านสันถนน 5 10 13 1 28
65 บ้านกลาง 5 8 8 0 21
66 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 5 5 4 0 14
67 พญาไพรไตรมิตร 5 4 3 0 12
68 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 5 3 1 0 9
69 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 5 1 1 0 7
70 บ้านน้ำจำ 5 1 1 0 7
71 บุญพิทักษ์วิทยา 5 0 2 0 7
72 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 4 5 0 0 9
73 บ้านใหม่สามัคคี 4 3 4 1 11
74 ป่าตึงพิทยานุกูล 4 3 4 0 11
75 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 4 3 1 1 8
76 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 3 1 0 8
77 บ้านจ้อง 4 3 1 0 8
78 บ้านถ้ำ ตชด. 4 3 0 0 7
79 บ้านศรีดอนมูล 4 2 5 2 11
80 บ้านไร่ 4 2 3 1 9
81 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 4 2 1 0 7
82 บ้านแม่คำ 4 2 1 0 7
83 บ้านสันนา 4 2 1 0 7
84 บ้านท่าข้าวเปลือก 4 2 0 2 6
85 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 4 2 0 1 6
86 บ้านปางสา 4 2 0 0 6
87 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 4 2 0 0 6
88 บ้านแหลว 4 1 2 0 7
89 บ้านแม่มะ 4 0 0 0 4
90 บ้านขาแหย่งพัฒนา 3 5 5 0 13
91 บ้านพนาสวรรค์ 3 5 2 0 10
92 บ้านหนองแหย่ง 3 3 3 1 9
93 บ้านปงของ 3 3 3 0 9
94 บ้านดอย 3 3 1 0 7
95 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 3 3 0 0 6
96 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 3 2 2 0 7
97 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 3 2 1 0 6
98 อนุบาลศรีค้ำ 3 2 0 1 5
99 บ้านทุ่งเกลี้ยง 3 1 3 0 7
100 บ้านหนองป่าก่อ 3 1 0 1 4
101 บ้านทุ่งกวาง 3 1 0 0 4
102 บ้านถ้ำ 3 1 0 0 4
103 บ้านศรีป่าแดง 3 1 0 0 4
104 บ้านป่าซางงาม 3 0 1 1 4
105 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 3 0 1 0 4
106 บ้านป่าซางนาเงิน 3 0 0 0 3
107 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 7 1 0 10
108 บ้านสันหลวง 2 5 1 1 8
109 บ้านดอนงาม 2 5 0 1 7
110 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 2 4 4 0 10
111 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 2 4 2 2 8
112 บ้านดอยสะโง๊ะ 2 4 2 0 8
113 บ้านถ้ำปลา 2 3 3 0 8
114 บ้านผาจี 2 3 0 0 5
115 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 2 2 0 6
116 บ้านหนองแว่น 2 2 1 0 5
117 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 2 2 0 2 4
118 บ้านแม่สลองใน 2 1 0 0 3
119 บ้านศรีกองงาม 2 0 4 1 6
120 โยนกวิทยา 2 0 1 0 3
121 บ้านกิ่วพร้าว 2 0 0 1 2
122 เทศบาล 1 ต้นยาง 2 0 0 0 2
123 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 2 0 0 0 2
124 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 1 3 2 1 6
125 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 3 1 0 5
126 บ้านใหม่สันติ 1 2 1 0 4
127 เฟื่องฟ้าวิทยา 1 1 2 0 4
128 บ้านไทรทอง 1 1 1 0 3
129 บ้านห้วยหก 1 1 1 0 3
130 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 1 0 1 2
131 บ้านดอยจัน 1 1 0 1 2
132 บ้านสันมะนะ 1 1 0 0 2
133 บ้านป่าลัน 1 1 0 0 2
134 บ้านฮ่องแฮ่ 1 1 0 0 2
135 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 2 0 3
136 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 2 0 3
137 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1
138 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
139 เทศบาลตำบลบ้านแซว 1 0 0 0 1
140 บ้านหนองปลาสะเด็ด 1 0 0 0 1
141 มานิตวิทยา 1 0 0 0 1
142 ศุภปัญญา 1 0 0 0 1
143 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 0 1
144 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 6 3 2 9
145 บ้านทับกุมารทอง 0 3 2 0 5
146 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 3 0 0 3
147 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 2 1 0 3
148 บ้านสันต้นธง 0 2 0 1 2
149 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 1 1 0 2
150 บ้านผาฮี้ 0 1 1 0 2
151 บ้านปางมะหัน 0 1 0 0 1
152 บ้านวังลาว 0 1 0 0 1
153 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 3 0 3
154 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 2 0 2
155 บ้านสันต้นเปา 0 0 1 0 1
156 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 0 1 0 1
157 บ้านป่าก๋อย 0 0 1 0 1
158 บ้านม่วงคำ 0 0 1 0 1
159 บ้านสันมะเค็ด 0 0 1 0 1
160 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 1 0
161 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 1 0
162 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0 1 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0
164 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0
รวม 1,016 574 317 68 1,975