หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 66 36 55.38% 13 20% 13 20% 3 4.62% 65
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง 42 31 73.81% 7 16.67% 2 4.76% 2 4.76% 42
3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 44 29 65.91% 8 18.18% 6 13.64% 1 2.27% 44
4 โรงเรียนบ้านป่ายาง 41 28 68.29% 9 21.95% 4 9.76% 0 0% 41
5 โรงเรียนบ้านสันติสุข 38 28 73.68% 6 15.79% 4 10.53% 0 0% 38
6 โรงเรียนบ้านพญาไพร 44 25 64.1% 10 25.64% 4 10.26% 0 0% 39
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 37 25 69.44% 5 13.89% 5 13.89% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 32 24 80% 4 13.33% 2 6.67% 0 0% 30
9 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 30 23 85.19% 4 14.81% 0 0% 0 0% 27
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 37 22 62.86% 10 28.57% 3 8.57% 0 0% 35
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 37 19 54.29% 12 34.29% 4 11.43% 0 0% 35
12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 38 19 50% 11 28.95% 6 15.79% 2 5.26% 38
13 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 28 19 70.37% 8 29.63% 0 0% 0 0% 27
14 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 33 18 54.55% 7 21.21% 7 21.21% 1 3.03% 33
15 โรงเรียนบ้านสันทราย 23 18 78.26% 3 13.04% 2 8.7% 0 0% 23
16 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 28 17 65.38% 6 23.08% 1 3.85% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 33 15 46.88% 10 31.25% 4 12.5% 3 9.38% 32
18 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 32 15 48.39% 7 22.58% 9 29.03% 0 0% 31
19 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 38 13 36.11% 14 38.89% 9 25% 0 0% 36
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 33 13 40.63% 13 40.63% 5 15.63% 1 3.13% 32
21 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 28 13 50% 8 30.77% 5 19.23% 0 0% 26
22 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 27 13 54.17% 6 25% 5 20.83% 0 0% 24
23 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 17 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
24 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 31 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
25 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 22 11 52.38% 8 38.1% 1 4.76% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนบ้านปางห้า 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 21 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
29 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 18 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 34 10 34.48% 14 48.28% 4 13.79% 1 3.45% 29
32 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 18 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
33 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 15 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านสบรวก 24 9 45% 9 45% 0 0% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 21 9 45% 8 40% 2 10% 1 5% 20
37 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 19 9 47.37% 3 15.79% 6 31.58% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
40 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 16 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
41 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านแม่แพง 21 8 40% 5 25% 7 35% 0 0% 20
43 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 21 8 42.11% 5 26.32% 6 31.58% 0 0% 19
44 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 26 7 28% 11 44% 6 24% 1 4% 25
46 โรงเรียนบ้านธารทอง 22 7 33.33% 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 21
47 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
48 โรงเรียนบ้านสันกอง 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
50 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านจะตี 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 15 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
54 โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
55 โรงเรียนบ้านสบคำ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 14 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านรวมใจ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 21 5 25% 11 55% 4 20% 0 0% 20
64 โรงเรียนบ้านสันถนน 30 5 17.24% 10 34.48% 13 44.83% 1 3.45% 29
65 โรงเรียนบ้านกลาง 23 5 23.81% 8 38.1% 8 38.1% 0 0% 21
66 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 15 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
67 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 13 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
68 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 17 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 14 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านจ้อง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 14 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
80 โรงเรียนบ้านไร่ 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านสันนา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านแม่คำ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
85 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านปางสา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านแหลว 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านแม่มะ 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 14 3 23.08% 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 13
91 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
92 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
93 โรงเรียนบ้านปงของ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านดอย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 10 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 12 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
108 โรงเรียนบ้านสันหลวง 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
109 โรงเรียนบ้านดอนงาม 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 10 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
111 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
112 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
114 โรงเรียนบ้านผาจี 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 7 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนโยนกวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 9 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านไทรทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านดอยจัน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนมานิตวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนศุภปัญญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 13 0 0% 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 11
145 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
146 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านวังลาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 7 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]