หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 25 ก.ย. 2559 10.30-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 25 ก.ย. 2559 10.30-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]