หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อมคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อมคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ห้อง MEP ป.1/5 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ห้อง MEP ป.3/5 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ห้อง ห้อง MEP ป.3/5 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน ห้อง วิชาการ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคุรุ-ประชา ชั้น 1 ห้องประชุม 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคุรุ-ประชา ชั้น 1 ห้องประชุม 25 ก.ย. 2559 09.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
19 791 การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 792 การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3
-
-
21 793 การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]