หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ระเบียงหน้าอาคารอนุบาล 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ระเบียงหน้าอาคารอนุบาล 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารประถม ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องเรียน 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารประถม ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องเรียน 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารวิชาชีพ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารวิชาชีพ 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคามัธยม ชั้น 2 ระเบียงหน้าห้องเรียน 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 2 ระเบียงหน้าห้องเรียน 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารอนุบาล ระเบียงหน้าห้อง 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารอนุบาล ระเบียงหน้าห้อง 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]