หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง ตันปัน 24 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00 น. รายงานตัว 13.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง SP2 25 ก.ย. 2559 09.00 - 14.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง แม่ฟ้าหลวง 25 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง แม่ฟ้าหลวง 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง SP2 25 ก.ย. 2559 09.00 - 14.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง ตันปัน 24 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง ตันปัน 25 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง SP2 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง Smart Classroom 25 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง Smart Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง Smart Classroom 25 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง หน้าห้อง True Onair 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น. รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]