รายละเอียดประกอบการแข่งขัน
รายละเดียดประกอบ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพป.ชร 2
ตามที่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ประชุมในวันที่ 9กันยายน 2559 และได้เพิ่มเติม หัวข้อการแข่งขัน และ หลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
 
 
 • หัวข้อ 1)สัตว์ป่าสวยงาม 2) บ้านของฉัน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
 • หัวข้อ 1) ธรรมชาติสวยงาม
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
 • หัวข้อ 1) ค่านิยมไทย 2) รักษ์ธรรมชาติ 3) เศรฐษกิจพอเพียง
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
 • บทหลัก 1) แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน 2) ฝนตกแดดออก 3) กาดำ 4) เด็กน้อย 5) วิชาหนาเจ้า
 • บทร้อยกรอง 1) รักเมืองไทย 2) ไก่แจ้ 3) สักวาอื่นมีหมื่นแสน 4) ความดีความชั่ว 5) ตั้งไข่
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
 • บทหลัก 1) สุดสาครเข้าเมืองกาละเวก 2) วิชาเหมือนสินค้า 3) กำเนิดพระสังข์ 4) กำเนิดพรายงาม 5) โครงโลกนิต
 • บทเลือก 1) ปากเป็นเอก 2) ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 3)ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 4)ผู้ชนะ 5)เป็นมนุษย์
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6
 • หัวข้อ 1) ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2) ในหลวงของเรา 3) น้ำใจไทยต้ายภัยธรรมชาติ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
 • บทอาขยานบทหลัก 6 บท บทเลือก 9 บท ตามหลักสูตร 2551
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
 • วรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3
 • หัวข้อ 1) ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2) อาเซียน 3) เศรฐษกิจพอเพียง
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
 • ให้ส่งรูปเล่มภายในวันแข่งขัน ทีมละ 6 เล่ม
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
 • หัวข้อ 1) เศรฐษกิจพอเพียง 2) โลกในศตวรรษที่ 21 3) โรงเรียนของฉัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
 • ให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ทีม ละ 4 เล่ม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
 • ให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ทีม ละ 4 เล่ม
 • โต๊ะให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
 • หัวข้อ 1) เศรฐษกิจพอเพียง 2) โลกในศตวรรษที่ 21 3) โรงเรียนในฝัน
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
 • ส่งรายงานในวันแข่งขัน 4 เล่ม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม1-3 (เพิ่มเติม 12 กย 59)
 • ให้โรงเรียนที่แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ มาแข่งขัน ดังนี้  หลอดทดลอง หลอดหยด ช้อนตักสาร ดินน้ำมัน ชุดตะเกียงอัลกอฮอล์ เครื่องชั่งสปริง  เทอร์โมมิเตอร์  ผลไม้ 7 อย่าง  บิกเกอร์  ถุงทราย  รถอลูมิเนียม เครื่องดื่ม 7 ชนิด(ยี่ห้อ)  น้ำส้มสายชู  ผงซักฝอก สบู่เหลว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
 • หัวข้อ 1) เศรฐษกิจพอเพียง 2) อาเชียน 3) ค่านิยมหลัก 12 ประการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
 • หัวข้อ 1) คุณธรรม 8 ประการ 2) ค่านิยมหลัก 12 ประการ 3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสภานักเรียน ป1-ม3 (เพิ่มเติม 12 กย 59)
 • ห้ามจัดนิทรรศการ และ ห้ามใช้สื่อมิเดียทุกประเภท
สังคมศึกษาฯ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
 • ความพอเพียง (แก้ไข 12 กย 59)
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
 • ส่งผลงานวันแข่งขัน
 • หัวข้อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
 • หัวข้อ มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ (แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน)
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
 • หัวข้อ ครอบครัวของฉัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
 • สัตว์ที่ฉันอยากเลี้ยง
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
 • 1)เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงพระราชนิพนธ์ของ ร.9 2) เพลงอิสระ 1 เพลง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ทุกประเภท
 • เตรียม CD , MP3 มาเอง
 • ให้ตัด Melody guide ออก
ดนตรีพื้นเมือง ม 1-3
 • เพลงบังคับ ให้เลือก 2 ใน 3 ( น้อยใจยา , เพลงเชียงแสน , เพลงแห่เมือง)
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6และ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ เดี่ยวขิม ๗ หย่อง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
- หัวข้อ เพลงสาริกา ชมเดือนสามชั้น

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
 • หัวข้อ 1) ธรรมชาติแสนสวย 2) เศรฐษกิจ
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14:26 น.