สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านสันจำปา 11 6 7 24 27 5 3 0 35
2 เวียงผาวิทยา 10 9 6 25 40 18 5 2 63
3 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 10 6 5 21 28 11 2 1 41
4 พานพสกสวัสดิ์ 8 6 6 20 21 10 3 4 34
5 ชุมชนบ้านโป่ง 8 5 1 14 21 1 2 2 24
6 บ้านวาวี 7 2 1 10 14 7 2 0 23
7 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 5 5 3 13 21 8 3 0 32
8 บ้านห้วยน้ำเย็น 5 4 0 9 13 2 1 1 16
9 ป่างิ้ววิทยา 5 1 2 8 18 2 2 2 22
10 บ้านดอยช้าง 4 4 4 12 20 12 3 4 35
11 โป่งแพร่วิทยา 4 4 2 10 14 4 2 1 20
12 เจดีย์หลวงพิทยา 4 3 6 13 15 3 1 1 19
13 บ้านโป่งเหนือ 4 2 2 8 13 5 2 0 20
14 อนุบาลเวียงป่าเป้า 3 3 3 9 14 8 3 0 25
15 ร่องธารวิทยา 3 2 1 6 12 12 3 0 27
16 บ้านวังวิทยา 3 1 3 7 12 7 1 1 20
17 วัฒนศึกษา 3 1 1 5 6 2 2 0 10
18 โป่งน้ำร้อนวิทยา 2 4 2 8 8 7 1 0 16
19 บ้านโป่งเทวี 2 3 0 5 12 6 2 0 20
20 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 3 0 5 8 4 1 4 13
21 บ้านโป่ง 2 3 0 5 6 1 0 2 7
22 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 2 2 2 6 11 9 4 1 24
23 สันกลางวิทยา 2 2 2 6 10 3 0 0 13
24 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 1 5 9 11 7 2 27
25 บ้านแม่ต๋ำ 2 2 1 5 7 1 1 0 9
26 บ้านแม่ตะละ 2 1 3 6 6 1 0 0 7
27 บ้านดอนสลี 2 1 1 4 8 2 2 0 12
28 บ้านแม่ผักแหละ 2 1 1 4 8 2 1 1 11
29 บ้านโป่งนก 2 1 1 4 5 7 1 1 13
30 บ้านห้วยเฮี้ย 2 1 0 3 6 0 1 0 7
31 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 2 0 4 6 7 1 1 1 9
32 ปางมะกาดวิทยา 2 0 3 5 9 2 1 0 12
33 สันหนองควาย 2 0 1 3 7 4 2 1 13
34 บ้านป่าจั่น 2 0 1 3 4 3 1 2 8
35 บ้านห้วยสะลักวิทยา 2 0 1 3 3 0 1 0 4
36 บ้านห้วยมะแกง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
37 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 2 0 0 2 9 3 7 1 19
38 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 3 0 4 6 3 2 0 11
40 บ้านเลาลี 1 2 2 5 5 3 1 2 9
41 บ้านห้วยไคร้ 1 2 0 3 11 0 0 1 11
42 บ้านป่าต้าก 1 2 0 3 5 3 0 1 8
43 บ้านหนองยาว 1 2 0 3 5 2 0 1 7
44 บ้านขุนสรวย 1 1 1 3 5 0 1 0 6
45 บ้านเด่นศาลา 1 1 0 2 6 7 0 0 13
46 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 1 0 2 5 4 1 1 10
47 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 4 2 1 0 7
48 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 1 0 2 2 1 1 0 4
49 เซนต์มารีอา แม่สรวย 1 1 0 2 2 0 0 1 2
50 บ้านฝั่งตื้น 1 1 0 2 1 4 5 3 10
51 บ้านลังกา 1 1 0 2 1 1 0 0 2
52 บัวสลีวิทยา 1 0 2 3 2 4 3 0 9
53 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1 0 1 2 5 4 0 0 9
54 บ้านห้วยหมอเฒ่า 1 0 1 2 4 0 0 0 4
55 ชุมชนบ้านสันมะค่า 1 0 1 2 3 1 1 0 5
56 บ้านแม่แก้วเหนือ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
57 บ้านร้องบง 1 0 1 2 2 3 0 1 5
58 บ้านแม่พริก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
59 บ้านมังกาล่า 1 0 1 2 2 0 1 0 3
60 บ้านแม่อ้อ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
61 ป่าแดงวิทยา 1 0 0 1 6 1 3 2 10
62 บ้านโป่งแดง 1 0 0 1 3 2 2 6 7
63 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 1 0 0 1 3 2 0 1 5
64 บ้านเจริญเมือง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
66 บ้านต้นยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 0 4 1 5 11 9 1 0 21
70 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 0 4 1 5 8 9 4 0 21
71 ศิริมาตย์เทวี 0 3 2 5 8 6 2 2 16
72 บ้านป่าบง 0 2 2 4 6 5 4 3 15
73 ห้วยส้านยาววิทยา 0 2 1 3 7 8 5 0 20
74 ดอยเวียงวิทยา 0 2 1 3 6 1 0 0 7
75 บ้านป่าส้าน 0 2 1 3 5 5 1 1 11
76 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 2 1 3 4 1 1 0 6
77 บ้านป่าแดงงาม 0 2 1 3 3 6 1 0 10
78 บ้านทุ่งม่าน 0 2 0 2 2 0 0 1 2
79 บ้านขุนลาว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
80 ลูกรักป่าแดด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
81 ดอยเวียงผาพิทยา 0 1 6 7 9 3 1 1 13
82 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 0 1 2 3 7 4 3 0 14
83 บ้านฮ่างต่ำ 0 1 2 3 6 3 2 2 11
84 บ้านผาแดงหลวง 0 1 2 3 3 0 0 0 3
85 อบต.เมืองพาน 0 1 2 3 3 0 0 0 3
86 โรงช้างวิทยา 0 1 1 2 5 9 1 2 15
87 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 1 1 2 2 3 1 0 6
88 บ้านแม่ยางมิ้น 0 1 1 2 2 2 0 0 4
89 บ้านดงมะดะ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
90 บ้านสันก้างปลา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
91 เวียงกาหลงวิทยา 0 1 0 1 5 6 2 1 13
92 อนุบาลแม่ลาว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
93 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านโฮ่ง 0 1 0 1 2 3 2 0 7
95 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 2 2 2 1 6
96 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 1 0 1 2 1 1 0 4
97 บ้านใหม่ใต้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 0 1 0 1 2 0 1 2 3
99 บ้านปางมะขามป้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 เทศบาล 1 (สันติสุข) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 0 0 1 1 8 7 0 2 15
105 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 1 1 4 5 1 0 10
106 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 0 1 1 4 2 0 1 6
107 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
108 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 0 0 1 1 3 4 1 1 8
109 บ้านแม่ตาช้าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
110 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 3 0 0 5
111 บ้านแม่พุง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
112 อนุบาลแม่ขะจาน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 เวียงห้าววิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
114 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
115 บ้านต้นง้าว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านสัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
118 นุชนาถอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
119 บ้านศาลา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
120 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
121 บ้านกล้วย 0 0 0 0 4 5 0 0 9
122 บ้านสันสลี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
123 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านป่าแงะ 0 0 0 0 1 3 8 2 12
125 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
126 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
127 บ้านโป่งมอญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านสันต้นผึ้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
129 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 บ้านแม่แก้วใต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 อนุบาลแม่สรวย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
133 บ้านสิบสอง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
134 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านปางเกาะทราย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านสันติวัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านเหมืองง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 ริมวัง ๒ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 เทศบาล 1(ป่าแดด) 0 0 0 0 0 3 0 1 3
152 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
153 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
154 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านห้วยกล้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
157 บ้านสักพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
159 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านสันผักแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านแม่ตาแมว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านแม่เจดีย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 อนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 อบต.ดอยงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 169 161 138 468 764 408 161 91 1,333