หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 6 10 8
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 3 1
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 10 27 15
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 39 94 60
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 5 7 7
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 27 38 30
7 010 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 1 1 1
8 012 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 16 34 23
9 013 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 7 17 11
10 016 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 11 36 20
11 017 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 5 11 7
12 015 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 18 32 24
13 023 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 29 64 40
14 025 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 10 36 18
15 026 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 17 9
16 027 โรงเรียนบ้านขุนลาว 4 6 5
17 028 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 6 27 13
18 029 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 0 0 0
19 030 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 0 0 0
20 035 โรงเรียนบ้านดง 1 2 1
21 032 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 10 16 14
22 033 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 4 11 6
23 034 โรงเรียนบ้านดงเวียง 0 0 0
24 036 โรงเรียนบ้านดอนสลี 13 35 20
25 037 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 111 69
26 038 โรงเรียนบ้านดินดำ 1 2 2
27 040 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 1 1 1
28 041 โรงเรียนบ้านต้นยาง 1 1 1
29 042 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 11 5
30 044 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 11 23 20
31 045 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 4 8 5
32 046 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 0 0 0
33 043 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 11 4
34 047 โรงเรียนบ้านปอเรียง 0 0 0
35 049 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 4 3
36 051 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 2 6 3
37 052 โรงเรียนบ้านปางหก 0 0 0
38 053 โรงเรียนบ้านปางหลวง 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 6 8 7
40 054 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 2 2 2
41 050 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 4 2
42 048 โรงเรียนบ้านป่าคา 0 0 0
43 058 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 10 16 15
44 062 โรงเรียนบ้านป่าตึง 2 5 2
45 063 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 10 7
46 064 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 7 12 10
47 061 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 9 18 13
48 065 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 3 5 5
49 066 โรงเรียนบ้านป่าบง 21 35 21
50 067 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 2 11 2
51 069 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 2 2
52 070 โรงเรียนบ้านป่าสัก 0 0 0
53 071 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 13 25 13
54 073 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 0 0 0
55 068 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0
56 072 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 1 2 2
57 056 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 14 32 22
58 057 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 2 5 4
59 059 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 10 20 13
60 060 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 46 117 74
61 082 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 21 13
62 081 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 4 13 8
63 083 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 15 51 17
64 085 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 6 16 11
65 084 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 3 5 3
66 106 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 3 8 5
67 107 โรงเรียนบ้านร้องบง 6 11 9
68 108 โรงเรียนบ้านลังกา 3 7 5
69 110 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 22 44 34
70 111 โรงเรียนบ้านวาวี 25 80 46
71 112 โรงเรียนบ้านศาลา 4 8 6
72 113 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 3 18 6
73 124 โรงเรียนบ้านสัน 3 6 5
74 114 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 8 19 10
75 115 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 3 3 3
76 119 โรงเรียนบ้านสันติวัน 2 9 5
77 116 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 12 4
78 117 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 4 5 5
79 118 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 2 8 4
80 120 โรงเรียนบ้านสันผักแค 1 2 1
81 121 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 2 4 3
82 122 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 0 0 0
83 123 โรงเรียนบ้านสันสลี 4 5 5
84 125 โรงเรียนบ้านสิบสอง 4 8 4
85 128 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 2
86 129 โรงเรียนบ้านหนองผำ 0 0 0
87 130 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 19 14
88 131 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 1 10 2
89 127 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1 1 1
90 132 โรงเรียนบ้านหม้อ 0 0 0
91 147 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5 9 7
92 133 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 2 3 3
93 134 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0
94 136 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 18 36 25
95 140 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 2 3 2
96 139 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 5 10 8
97 138 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8 17 13
98 141 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 4 11 5
99 142 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 5 9 5
100 143 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 19 50 33
101 144 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 4 5 4
102 145 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 1 1
103 146 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 7 30 14
104 137 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 7 15 10
105 135 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 38 20
106 152 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 14 40 17
107 031 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 3 3 3
108 039 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 37 23
109 086 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 6 15 10
110 109 โรงเรียนบ้านเลาลี 11 24 17
111 148 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1 3 1
112 091 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1 3 1
113 093 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 16 12
114 094 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 3 11 6
115 095 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 1 5 2
116 096 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 10 27 19
117 097 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 2 6 3
118 098 โรงเรียนบ้านแม่ผง 4 15 9
119 099 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 12 23 14
120 100 โรงเรียนบ้านแม่พริก 5 11 8
121 101 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 8 6
122 103 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 12 7
123 105 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 3 5 4
124 104 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1 6 2
125 092 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 2 2 2
126 089 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว 0 0 0
127 087 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 2 6 2
128 090 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 4 4 4
129 088 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 3 4 3
130 102 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 0 0 0
131 126 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 2 2 2
132 074 โรงเรียนบ้านโป่ง 10 27 17
133 077 โรงเรียนบ้านโป่งนก 15 51 24
134 078 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 5 4
135 079 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 4 10 7
136 076 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 21 35 30
137 080 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 20 46 32
138 075 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 16 31 16
139 153 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 9 17 11
140 150 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 27 39 35
141 151 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 5 5 5
142 149 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 4 7 6
143 155 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 12 30 23
144 158 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 29 62 44
145 156 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 27 86 40
146 157 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 13 29 18
147 165 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 43 94 67
148 168 โรงเรียนริมวัง ๑ 0 0 0
149 169 โรงเรียนริมวัง ๒ 3 3 3
150 167 โรงเรียนร่องธารวิทยา 35 55 46
151 178 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 12 21 13
152 179 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 13 26 22
153 181 โรงเรียนสันกลางวิทยา 16 30 25
154 182 โรงเรียนสันหนองควาย 15 17 16
155 183 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 33 108 56
156 184 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 24 49 36
157 187 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 9 18 14
158 189 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 17 24 18
159 193 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 29 56 44
160 190 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 5 8 6
161 191 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 8 18 13
162 192 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 4 8 5
163 002 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 22 69 36
164 003 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 6 12 6
165 175 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 15 19 15
166 176 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 67 212 117
167 177 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 7 11 9
168 159 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 13 26 20
169 160 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 10 1
170 161 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 21 44 28
171 162 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 24 43 35
172 170 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 20 32 27
173 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 25 48 32
174 001 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 0 0 0
175 024 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 2 3 3
176 154 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
177 166 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 3 7 5
178 171 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 2 4 3
179 172 โรงเรียนวัฒนศึกษา 10 33 16
180 174 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 5 13 6
181 180 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 18 31 28
182 185 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 1 1
183 186 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 0 0 0
184 188 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 1 1
185 194 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 1 3 2
186 011 โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 3 18 3
187 164 โรงเรียนพานดอนตัน 0 0 0
188 195 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 1 3 2
189 196 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 7 14 7
190 197 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 3 16 7
191 018 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1 3 2
192 019 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 25 48 29
193 020 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 5 10 8
194 021 โรงเรียนเทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
195 163 โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0
196 173 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 0 0 0
197 014 โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0
198 199 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 2 4 2
รวม 1626 3704 2367
6071

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-739133

อนุรักษ์ พรมเลข โทร 0995624494

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]