หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 67 42 62.69% 18 26.87% 5 7.46% 2 2.99% 67
2 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 46 30 66.67% 11 24.44% 3 6.67% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 39 28 75.68% 5 13.51% 4 10.81% 0 0% 37
4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 43 26 60.47% 10 23.26% 3 6.98% 4 9.3% 43
5 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 33 21 63.64% 9 27.27% 3 9.09% 0 0% 33
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 27 21 77.78% 2 7.41% 2 7.41% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 20 51.28% 12 30.77% 3 7.69% 4 10.26% 39
8 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 27 19 73.08% 3 11.54% 2 7.69% 2 7.69% 26
9 โรงเรียนร่องธารวิทยา 35 17 50% 14 41.18% 3 8.82% 0 0% 34
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 29 17 58.62% 8 27.59% 4 13.79% 0 0% 29
11 โรงเรียนบ้านวาวี 25 16 64% 7 28% 2 8% 0 0% 25
12 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 24 15 68.18% 4 18.18% 2 9.09% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 22 15 68.18% 3 13.64% 3 13.64% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 27 13 52% 11 44% 1 4% 0 0% 25
15 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 29 13 44.83% 10 34.48% 5 17.24% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 22 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 21 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
20 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 24 11 45.83% 8 33.33% 5 20.83% 0 0% 24
21 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนสันกลางวิทยา 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 25 10 40% 11 44% 4 16% 0 0% 25
25 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 21 10 50% 9 45% 1 5% 0 0% 20
26 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 18 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 29 9 31.03% 11 37.93% 7 24.14% 2 6.9% 29
28 โรงเรียนบ้านป่าบง 21 9 42.86% 5 23.81% 4 19.05% 3 14.29% 21
29 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 25 9 45% 3 15% 7 35% 1 5% 20
30 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 8 50% 8 50% 0 0% 0 0% 16
32 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 17 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
34 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 19 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
35 โรงเรียนบ้านดอนสลี 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนสันหนองควาย 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 20 6 30% 10 50% 2 10% 2 10% 20
48 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
49 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
50 โรงเรียนวัฒนศึกษา 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านโป่ง 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
52 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 13 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านโป่งนก 15 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
57 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 15 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนบ้านเลาลี 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
78 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
79 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 16 3 20% 3 20% 3 20% 6 40% 15
81 โรงเรียนบ้านแม่พริก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านแม่ผง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านขุนลาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านสัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 15 2 13.33% 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 15
94 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านร้องบง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านสันสลี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านลังกา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนริมวัง ๒ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 14 1 7.14% 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 14
117 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
124 โรงเรียนบ้านสิบสอง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
125 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านป่าตึง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านสันติวัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านดินดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านต้นยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านศาลา 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านสันผักแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-739133

อนุรักษ์ พรมเลข โทร 0995624494

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]