ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน