ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 41 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน