ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 84.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 78.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. เชียงราย เขต 1 77.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74.10 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 70.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 68.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน