ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน