ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน