ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน