ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน