ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนศิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 53 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน