ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน